NEW BOOK

Dragoș Sebastian Merișca - "Poveștile mele de pe vremea când nu știam să scriu"

Creation Category: 

 
Photobucket
Poveștile mele de pe vremea când nu știam să scriu
Iași 2010"Poveștile mele de pe vremea când nu știam să scriu" - Dragoș Merișca, 6 ani. Chiar dacă această apariție editorială ar putea fi demnă de Cartea Recordurilor, ceea ce ne marchează după ce venim în contact cu ideile și istorisirile culese în timpul când autorul avea între 1 și 6 ani, este altceva. Cartea ne convinge că de multe ori copiii ne spun lucruri mai serioase decât am vrea noi să le credem, iar nu de puține ori sfaturile, întâmplările, dialogurile, ideile celor mici trebuie băgate în seamă, fie ca mesaje estetice, fie morale ori chiar profund religioase. Putem așadar să învățăm, din paginile acestui volum inedit, a nu avea prejudecăți legate de vârsta și a privi cu alți ochi, cu ochi de copil, ori cu “Ochiul Visului” – subtitlul cărții - lumea în care trăim.
Richard Constantinescu

Adrian Munteanu -" Femeie! ..."

Creation Category: 


Photobucket  
  

Adrian Munteanu – Femeie! ...
Editura Minerva București
Colecția Literatura română contemporană

ISBN 978-73-21-0988-5
56 pagini
Photobucket  
  

Editura Minerva din București a lansat la sfârșitul anului 2009, volumul „Femeie...” de Adrian Munteanu, alcătuit din 50 sonete de dragoste și însoțit de un CD ce cuprinde 20 de sonete în interpretarea autorului.
Adrian Munteanu, o voce remarcabilă a radioului românesc, se evidențiază prin calitățile sale artistice, literare și organizatorice. Fondator al Cenaclului 19 din Brașov, alături de Adrian Munteanu s-au deschis porțile Literaturii unor scriitori ca: Alexandru Musina, Gheorghe Crăciun, Ioan Pop Barassovia, Angela Nache-Mamier, Simona Popescu ș.a. Dacă debutul său literar este marcat prin anii '70 în paginile revistei „Ex Ponto” din Constanța, Adrian Munteanu a cultivat o traiectorie discretă, autentică, prin înălțimile Parnasului, de la regie și actorie, până la basmele în versuri pentru copii (și aici amintim volumele dedicate celor mici: „Seri cu licurici” volumul I – “Semințele”, editura Concordia, Brașov, 1999; volumul II – “Darurile”, editura Triumf, Brașov, 2001; volumul III –“Bunătatea”, editura Triumf, Brașov, 2002), sonete creștine alături de grupul muzical Anatoly (CD-ul “Veniți să luați lumină!”) sau vălurile incandescentei muze Erato, concretizate prin volumele "Tăcerea clipei" (Sonete 1), apărut la editura Arania, Brașov, 2005; "Casa fără ziduri" (Sonete 2), Arania, 2006; “Paingul orb” (Sonete 3), Arania, 2007; "Ferestre în cetate" ( Sonete 4), Arania, 2008.

Arta de a seduce Clipa de humă, de a fi parte dintr-un întreg absolut, arta de a fi iubit și de a iubi, iată elementele constructive ale poeziei de dragoste.

Adrian Munteanu și-a pregătit temeinic pelerina pubescentă a prozodiei impecabil retușată melosului său interior, căutând Levantul orologiilor imaculate ale iubirii, prin stranii lumi cu eșafodaje lirice tandre „pe tainele iubirii efemere” unde mirările aflate „la porțile castelului din noi” zidesc „ungher de bine în odăi de miere”. Mitul se articulează în acest spațiu primordial, acolo unde se deschid labirinturile cerului pentru libații delicate, ancestrale „Umple, iubito, cu vin vechi potirul,/Fructul luminii, limpezit de muze” în căutarea „hormonului fericirii”. Chivot statornic „În flacăra dintru adânc de noi”, dragostea dăruită de zei iluminează sufletele îndrăgostiților, într-un imaterialism pur, incendiar. Muza poetului este expresia perfecțiunii, idealul însuși, prin definiție. Fascinația revelației, a femeii iubite, forța ei interioară ce-i conferă aura ireală a fericirii, este încrustată în „eternul timp al orelor târzii”, al logosului divin.

Sentimentele devin un aeroplancton în care sălășuiesc făpturile de „înger răstignit”, într-o recrudescență astrală predestinată. Metamorfozele însoțesc „căderi de fluturi adormiți și uzi” în cetatea ireprehensibilă a iubitei, însoțită de îngeri bizari, aerofagi. Dragostea absolută biunivocă într-o concordă și tragică oblațiune este mesajul intim al acestui volum dedicat de altfel în întregime, dincolo de timp unei singure muze ce locuiește ireversibil Poetul în cele mai adânci fibre ale ființei lui din vremea când „tânjea mirarea stinsă în ferești/Dansau pe jarul clipelor vestale/Dar tu, iubito-n toate nu mai ești”.

Caligrafia delicată a simțului decorează tabloul erotic printr-o senzualitate aparte, într-un idiotrofism perfect al metaforelor. Sonetul își ridică mânăstire iluminând ieromonahul nopților de ceară.

Adrian Munteanu este un maestru incontestabil al terținelor și catrenelor, un menestrel autentic care revigorează prin explorările sale pline de rafinament și tandrețe universul sonetului.

Și așa cum însuși profesorul său, regretatul Marin Mincu, accentua în postfața cărții: „În sonetele sale, Adrian Munteanu cultivă ardoarea erotică specifică acelui "dolce stil novo" despre care a vorbit Dante atunci când s-a referit la Guido Guinizzelli. El reușește să mențină treaz interesul cititorului pentru un gen liric revizitat, astăzi, doar de cei mai curajoși. Nu mă îndoiesc că virtuozitatea sa prozodică va stârni plăcerea îndrăgostiților și nu numai a acestora."

Ilustrația volumului aparține tânărului artist plastic Dmitry Brodetsky din Timișoara, a cărei paletă lirică încoronează feeric Poezia. Colaborarea celor doi se dovedește astfel, de bun-augur.

Sonetele lui Adrian Munteanu sunt litografii imanente ale sentimentelor autentice prin esența lor, corespondența, perspectivitatea Muză-Poet fiind organică, profundă. Erato invadează Poetul în cele mai alese simțuri ale ființei. Dragostea este îndumnezeire.

Course à  pied et diabète: un livre, par Angela Mamier

Creation Category: 

 forum citoyen de frontignan, course à pied et diabète, le livre de Pierre Mamier

Pierre Mamier, que certains sur ce Forum situeront facilement, vient de sortir un premier livre qui rassemble quelque 55 récits de courses à pied hors stade, trails et marathons, courues dans nos bons villages et villes du Languedoc et du Midi, des récits consignés sur un site internet de course à pied depuis 2004 et donc rassemblés dans ce livre, surtout destiné à encourager les diabétiques, insulinés comme lui, ou pas ainsi que les non diabétiques, à pratiquer une activité sportive, quelle soit de compétition ou même de loisir.

"Dolor" (Suferințele altruistului), de Liviu Ofileanu

Creation Category: 

Apărută la Editura Clapas din Franța în anul 2007, cu prefața a doi scriitori din Montpellier – Anne și Frédéric Miquel, cartea de poeme „Dolor” a poetei Angela Nache-Mamier se poate înscrie cu ușurință în „căsuța mendeleeviană” a literaturii de atitudine socială, a luptei pentru adevăr în genul cunoscutelor trasee deschise de un George Coșbuc sau Octavian Goga în poezia română a primului sfert din secolul 20, cu inerente schimbări de macaz dată fiind tema inedită asupra căreia poeta bate monedă nouă: viața nomazilor de etnie romă în mileniul III.

Nicolae Șt. Noica - "Palatul Patriarhiei"

Creation Category: 


Photobucket

Editura Cadmos, 2008
ISBN 978-973-88557-6-2, 112 pagini
Format 23/31, 80 lei

În toamna anului 2008 a fost lansată la București cartea «Palatul Patriarhiei - de la Camera Deputaților la Casa Bisericii», autor prof. dr. ing. Nicolae Șt. Noica, ex-ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului în perioada 1996-2000.

La realizarea volumului «Palatul Patriarhiei - de la Camera Deputaților la Casa Bisericii», au colaborat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Daniel, arhitecții Peter Derer (capitolele «Palatul Patriarhiei. Prezentare urbanistică», «Arhitectura interioară») și Cristina Țurlea («Incusiune in culisele unui proiect», «Ștefan Burcuș – arhitect, al doilea antreprenor al lucrărilor palatului (1911-1914»). Lectorul acestei cărți este Stelian Țurlea.

Cunoscut și pentru studiile sale referitoare la istoria construcțiilor din România, prof. dr. ing. Nicolae Șt. Noica, a mai publicat o serie de volume de gen precum «Lucrări publice din vremea lui Carol I» Editura Cadmos, «Din istoria construcțiilor românești. Emil Prager - un model», (cu o prefață de prof. univ. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României), București, Editura «Mașina de scris, 2004, «Banca Națională a României și personalități din istoria construcțiilor» - editura «Mașina de scris» 2006.
Vă mai menționăm că Nicolae Șt. Noica, în calitate de nepot al filosofului Constantin Noica, a publicat de curând în 2009 «Neamul Noica», deja mediatizat, însă această ultimă carte face obiectul unei alte prezentări.

Absolvent al Facultății de Construcții Civile și Industriale din București, Nicolae Șt. Noica a deținut funcțiile de inginer inspector de specialitate la Institutul Central de Cercetare și Proiectare Construcții (1988-1990), la Inspectoratul de Stat în Construcții și a fost cadru asociat la Facultatea de Construcții Civile și Industriale - Catedra de Statica Construcțiilor (1972-1990). În perioada 1996-2000 a guvernării CDR, Nicolae Șt. Noica a fost ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (1996-2000). Ca inginer, Nicolae Șt. Noica a participat la elaborarea unor proiecte de anvergură, printre care amintim șantierul naval de la Oltenița. Este profesor asociat la Universitatea Tehnică din Constanța. Dincolo de cariera sa pofesională, vă precizăm că Nicolae Șt. Noica este membru al Adunării Naționale Bisericești și al Consiliului Național Bisericesc.

«Palatul Patriarhiei - de la Camera Deputaților la Casa Bisericii», prezintă istoria construcției Palatului Camerei Deputaților, ce a devenit abia în 1996 Palatul Patriarhiei. După datele documentare privind construcția sa, Patriarhia ridicată în 1906 pe Dealul Mitropoliei este opera arhitectului Dimitrie Maimarolu (1859-1926), cel care studiază arhitectura la Școala de Arte frumoase din Paris, și obține în 1885 diploma de arhitect al guvernului francez dar care se reîntoarce în țară unde va activa în corpul serviciului tehnic al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice sau ca arhitect cu propriul său cabinet.
Începând cu anul 1948, Palatul Patriarhiei a fost sediul Camerei Deputaților, iar mai târziu, într-un interval de 50 de ani, clădirea va aparține Marii Adunări Naționale și abia din 1990, redevine sediul Camerei Deputaților. În anul 1997, Camera Deputaților se mută în Palatul Parlamentului, construcția din Dealul Mitropoliei revenind Patriarhiei Române.

Cartea este un document elaborat cu deosebit profesionalism prezentând toate aspectele legate de inginerie, arhitectură, istorie a unui monument de arhitectură pe care merită să-l facem cunoscut urmașilor.
Construcția proiectată de arhitectul român Maimarolu reprezintă expresia a ceea ce domnitorul Barbu Știrbei definea: «Patriotismul nu stă în cuvinte sonore, ci în lucrări străduitoare și de îndelungată răbdare».
Nicolae Șt. Noica descifrează cu îndelungată și neostoită pasiune paginile de aur ale inginerilor și arhitecților români din veacul trecut, peste care nu trebuie lăsat colbul uitării. Sunt pagini de carte din care trebuie să desprindem talentul incomparabil al constructorilor români, patriotismul acestora de înaltă ținută precum și necesitatea reală de a păstra vie amintirea lor și a realizărilor acestora care au ridicat la înalte cote profesionale România modernă.

În finalul acestei succinte prezentări, portretul autorului făcut de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Daniel cu ocazia lansării acestui volum extrem de valoros din punct de vedere documentar: «Competent și pasionat, înțelept și patriot, Domnul ministru Nicolae Noica a adunat cu hărnicie date și imagini despre acest edificiu, a antrenat și pe alții să o facă, pentru a putea prezenta istoria și valoarea arhitecturală, structurală și artistică a acestui Palat, devenit, în mai multe privințe, simbol al culturii și spiritualității noastre românești din timpul Domniei Regelui Carol I al României.
Felicităm pe autor și pe colaboratorii săi, și totodată rugăm pe Hristos Domnul să le răsplătească dragostea și dăruirea de sine arătate în această lucrare de omagiere a unor mari arhitecți și ingineri români de la sfășitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.
Binecuvântăm pe toți cei ce vor citi această carte cu folos în cultivarea iubirii de frumos și recunoștință pentru făuritorii de valori perene.»


«Palatul Patriarhiei - de la Camera Deputaților la Casa Bisericii» - iată o carte-emblemă pentru cultura și civilizația românească, pe care imperios o recomand pentru biblioteca dumneavoastră.

Călin Sămărghițan - «Fardad»

Creation Category: 

Photobucket

Călin Sămărghițan - «Fardad»
Editura PRINT ATU Sibiu
ISBN 978-973-8827-3-7


În 2009, Editura PRINT ATU din Sibiu a editat o carte intitulată «Fardad» sub semnătura lui Călin Sămărghițan, cunoscut organizator al «Serilor artgotice» literare unde sunt invitați scriitori din toată lumea.
Călin Sămărghițan a debutat anterior în 2002 publicând volumul de versuri «Așa cum este, nu este».

«Fardad» este structurat în două tablouri: «Fata din livadă» (unde sunt selectate scrieri din perioada 2008-2009) și «Turnul de fluturi» (în care sunt prezentate creațiile sale din perioada 2005-2009).

Deși autorul dorește să propună cititorilor o ordine a lecturii, trebuie să luăm în considerare și posibilitatea de a evada dintr-un peisaj-simbol pentru a păși dincolo, spre celălalt cadru liric, într-o comunicare biunivocă a sensului poetic acordat într-o singură și generoasă partitură. Structural, volumul este atipic, poemele în proză alternând cu versuri albe, concentrate la maximum stilistic.

Liniștea însăși se materializează dintr-o altă dimensiune spirituală și peste ea se imprimă sonor marginea unei lumi interioare numite exotic ca rezonanță, Fardad, cu tot arsenalul mistic în favoarea unei intrepretări voit literale. «Voi aștepta în prag/ziua când deșertul va inventa pentru mine/fântâni./Mări cu delfini» (Voi înota cu delfini. Fardad).

Dar ce lume nouă se ridică, experimentând trecutul aici, acum, unde «în ochii mei/ marea nu s-a odihnit» (Scrisoare către un prieten)?

«Fata din livadă» alunecă dintre lumini dincolo pe celălalt tărâm atât cât să se știe «incredibil de frumoasă. Dar nu avea chip» (Fata din livadă IV) pentru a deschide spațiul cronofag acolo unde «Diminețile sunt mai reci și nici soarele nu-ți mai ajunge la tâmplă»(Fata din livadă –veriga lipsă).

Poemele primului tablou se decupează eludând geometria rațiunii, devin proiecția intrinsecă dintre cosmic și imaginariumul său populat de o singură făptură, ce pare să se multiplice în cele mai mici detalii, compoziția lui amintind de «Sărutul» lui Gustav Klimt de la începutul secolului trecut. Fata din livadă niciodată cunoscută celorlalți, tinde să se devoaleze din acest puzzle strălucitor, purtând o notă discretă de lirism și profunzime.

Într-un alt registru filosofic, «Turnul de fluturi» poartă enigma propriului său Babel imanent din care se aud reverberațiile trecutului «când amintiri trec în departe/ridici pe țărmul uitării/un turn de fluturi./Zidești în el/un ochi întors spre înapoi» (Când nimic nu rămâne). Este o lume ezoterică prin care profanul nu găsește decât corabia deșertăciunilor, acolo unde își «trăiește o clipă de lut/agățată de oase/ca formă a lumii» (Despre om). Galaxiile întredeschise din jocul de întuneric-lumină au o «Grădină a Ochiului,/cu sori în loc de petale,/și garduri de stele despărțind/veșnicii de veșnicii nepătrunse» (Despre Univers).

«Turnul de fluturi» este un edificiu, un compozit organic al marilor întrebări și răspunsuri lăuntrice, oglindire însingurată a propriului Eu, unde până și «Singurătatea ta se va preface/în coloană de templu» (Nu mă voi mai întoarce).

Chiar dacă umbrele tinereții îmbracă haina elegiacă a idealului în contemplarea vie «Doar tu mă mai cauți, doar tu mă mai lepezi/sunt ție pădure cu zilele repezi/singurătățile tale/doar de mine sunt pline/tinde-ți mâna, mâna dreaptă/inima ta dreaptă peste mine» (Cântecul pădurii către cel ce moare în frunzele ei), nu trebuie uitat niciodată că «Moartea este a ta a celui dinlăuntru» (Antielegie), inexorabil destin, pentru că «Nu fierul fiarei vă va ucide,/ci fiara din voi.» (Nolite timere – Nu vă temeți).

Poeziile lui Călin Sămărghițan au atmosfera din portretele lui Gustav Klimt și reprezintă ceea ce secesiunea vieneză a fost la vremea ei –un « art nouveau » de factură poetică, despre care sigur, vom mai auzi prin tomurile «foamei de înger». Textele lui au o calitate rar întâlnită: se cântă nu numai prin ritm ci și prin emoție. A-i deschide volumul de versuri este ca și cum ai intra într-o catedrală gotică, în sensul arhitectural al expresiei și sunetele de orgă se propagă prin ogivele înalte, în valuri, precum mareele din alte arhipeleaguri.

Călin Sămărghițan deschide cartea sufletului său spre miracolul Poeziei și «ne spune Cuvântul/din dreapta Celui Ce Este» (Despre arborele cosmic) și ne îndeamnă, însetat de setea aceasta: «Apa pe care o beau/e doar lacrima lunii/și nu e sângele/crucii/vreunui sfânt»(Poesis) pentru că Poezia este însăși dumnezeirea din noi.
Paul Barba-Negra și Félix F. Schwarz - «Symbolique de Paris - Paris Sacré, Paris Mythique»

Creation Category: 
Paul Barba-Negra & Félix F. Schwarz – «Symbolique de Paris - Paris Sacré, Paris Mythique»
Data apariției: 17/06/2004
ISBN: 9782914119313
Editor: Huitième Jour
Dimensiuni: 18X24 cm
158 Pagini
Preț: 20 euro


Editura «Huitième Jour» din Paris a publicat în 2004 «Symbolique de Paris - Paris Sacré, Paris Mythique» de Paul Barba-Negra și Félix F. Schwarz. O carte epuizată din care, totuși, am obținut un exemplar.

Specializat în antropologie și simbolism și atras de filosofie, Félix F. Schwarz este autorul unor cărți precum: «Symbolique des cathédrales - Miroirs de l'univers», «Symbolique des cathédrales. Visages de la Vierge», «Symbolique de l'Egypte - Naissance de la spiritualité» (în colaborare cu David Bordes) ș.a. El este coautor al seriei televizate «Architectures et géographie du sacré» alături de Paul Barba-Negra.

Paul Barba-Negra sau Paul Barbăneagră, s-a născut în 11 februarie la Isaccea, România, fiind absolvent de medicină și cinematografie (IATC) la București în 1957. Stabilit la Paris din 1964, Paul Barba-Negra este un cunoscut cineast, autor și realizator de filme documentare de scurt și lung-metraj cu tematică legată de tradiție și modernitate, pentru o serie de canale de televiziune franceze.

Este deosebit de cunoscut documentarul său dedicat lui Mircea Eliade: «Mircea Eliade et la Redécouverte du Sacré», iar în 2000 a fost publicat la editura Polirom volumul «Arhitectură și geografie sacră. Mircea Eliade și redescoperirea sacrului» în traducerea lui Mihaela Cristea si Marcel Tolcea.

A obținut Marele Premiu pentru scenariu în 1976 pentru filmul Versailles Palais-Temple du Roi Soleil la Festivalul Internațional al Filmului de Artă (International Festival for Art Films).

În primăvara acestui an, Institutul cultural român din Paris a omagiat personalitatea lui Paul Barbăneagră și cu prilejul împlinirii a 80 de ani de viață a organizat Festivalul “Arhitectură și geografie sacră” la Halle Saint Pierre din Paris.

Așa cum s-a menționat în pliantul festivalului unde am fost și eu invitată, au fost prezentate „șase documentare din cele 13 ale serialului omonim realizat pentru televiziunea publică franceză în anii ‘70 și ‘80 ai secolului trecut. Barbăneagră este discipol al lui Mircea Eliade căruia i-a și consacrat pelicula „Mircea Eliade și redescoperirea sacrului“. El este un ambasador peste timp al Tradiției, un mesager al invizibilului ce transpare în marile creații umane. Reims, Paris, Grecia, Mexic, Egipt sunt etapele itinerarului ce urmăresc triumful spiritului, revelat în perfecțiunea arhitecturală. Operele expun totodată o concepție despre rostul și piatra de încercare a omului modern: regăsirea sacrului.”

«Symbolique de Paris - Paris Sacre, Paris Mythique» prezintă o interpretare a geografiei sacrului, în care «actul simbolic este fondatorul identității» unei națiuni.
De la individual la colectiv, conștiința apartenenței la o cultură este tipic civilizației umane, gradul de emancipare o dă însăși evoluția acelui popor.
Există o reală aspirație spre divin în fiecare piatră din Paris, în sensul constructiv al cuvântului, unde gestul simbolic devine «metatemporal» de la fundație până la devenirea sa.
«Cheia simbolică a unui oraș se decriptează și se aprofundează de-a lungul geografiei lui sacre», pentru că, așa cum menționa și Platon, orașul este permanent în strictă relație cu universul, acordat în cele mai mici detalii.

Ce este geografia sacră? De la Cuzco din Peru, Pataliputra din India, Roma bulversantă a civilizației romane până la Parisul luminilor, totul este construit în raport cu omul și sensul divin al originii sale.
Ce semnificație poartă Champs-Élisées în raport cu istoria profețiilor Apocalipsei?
Ce importanță simbolică are catedrala Notre-Dame al cărui plan în cruce se regăsește încadrat perfect în intersecția axelor Cardo și Decumanus ale orașului înșuși, ce valoare mistică pentru întreaga creștinătate au cele trei roze cu vitralii ale catedralei Notre-Dame, iată întrebări care își găsesc răspunsul în paginile acestei cărți.

De la Philippe Auguste la Catherine de Médicis sau Napoleon, de la Le Notre la Haussmann, orașul construit pe cele șapte coline amintește de o altă forță mistică menită să deschidă porțile universului.
Rotirea vizibilă și invizibilă a cetății se datorează unor factori de natură divină, ceea ce face ca ea, cetatea să devină inexpugnabilă.

Și totuși, «între Notre-Dame și Défense traversând Louvre, Concorde și Etoile, umanitatea l-a expulzat pe Dumnezeu din istoria lui».
Ce este Apocalipsa în conceptul unui oraș, ne vor explica în detaliu cei doi autori.

Viziune sacră și viziune profană dincolo de frontierele cunoașterii umane, iată invitația pe care ne-o propune Paul Barba-Negra și Félix F. Schwarz în strădania lor de a dezvălui tuturor geografia sacră a Parisului, unic în lume, «Orașul-martor al marii metamorfoze a Istoriei» așa cum spunea Henry Montaigu.

«Symbolique de Paris - Paris Sacré, Paris Mythique» reprezintă o revelație din punct de vedere simbolistic, al interpretării Sacrului, un abecedar arhitectural al civilizației umane.

Marlena Braester - «Absens. Alphabet poétique. Alfabet poetic»

Creation Category: 

Marlena Braester – «Absens. Alphabet poétique. Alfabet poetic»

Photobucket

La începutul anului 2009, Editura Vinea a editat în colecția Vinea Internațional sub coordonarea Ioanei Ieronim, volumul de versuri bilingv francez-român «Absens. Alphabet poétique. Alfabet poetic» al poetei Marlena Braester.

Absolventă a Facultății de filologie din Iași și doctor în lingvistică în 1991 la Université de Paris VIII, Marlena Braester este președinta Asociației scriitorilor israelieni de expresie franceză și membră în Comitetul director al Centrului de Cercetări privind Poezia Francofonă contemporană a Universității din Haifa (CRPFC), fiind coordonatoarea Atelierului de traduceri poezie. Este redactor-șef al cunoscutei reviste « Continuum » al Uniunii Scriitorilor Israelieni de limbă franceză și membră în Comitetul director al redacției revistei Centrului de Cercetări privind Poezia Francofonă «Poésie et art», publicații pe care le-am întâlnit în fiecare an la Saloanele revistelor francofone de la Paris, unde de altfel, am avut deosebita onoare să o cunosc.

Este cunoscut de-altfel că dintre obiectivele literare ale Marlenei Braester fac parte promovarea si traducerea creațiilor lui Benjamin Fondane, Amos Oz, Ronny Someck ș.a.
Dintre traducerile realizate de Marlena Braester amintim: Catherine Durandin, «O moarte românească», roman, Galați, Ed. Porto-Franco, 1993 (traducere din franceză în română: «Une mort roumaine», Paris, Ed. Guy Epaud, 1988); Amos Oz, «Să nu pronunți: noapte», București, Ed. Univers, Romanul Secolului XX, 1997 (traducere din ebraică în română אל תגידי לילה); Amos Oz, «Cutia neagră», București, Ed. Univers, Romanul Secolului XX, (traducere din ebraică în română קופסה שחורה - La boîte noire), 2002 ; Ronny Someck, «Constat de beauté», Ed. Phi, 2008 (traducere din ebraică în franceză) ; Raquel Chalfi, «Caméléon ou le principe d'incertitude», Ed. L'arbre a Paroles, 2008 (traducere din ebraică) ; Miron C. Izakson, «L’homme connaît toute nostalgie», poèmes, trad. par Colette Salem, Isabelle Dotan, Marlena Braester et Michel Elial, éd. Caractères, 2008 (traducere din ebraică în franceză).

Veți întâlni creația poetică a Marlenei Braester editată deja în volumele: «La Voix, Elle», poèmes, Paris, Ed. Caractères, 1993; «Absens», poèmes, Paris, Ed. Caractères, 1996; «Oublier en avant», poèmes, Ed. Jacques Brémond, 2002: Premiul Ilarie Voronca (Rodez, France, 2001) ; «Pjesme», Zagreb, Croatian P.E.N. Center Publisher, 2005; «La lumière et ses ombres», poèmes, Ed. Jacques Brémond, 2006: Premiul « Hélène Jacques-Lerta» (Clermont-Ferrand, France) ; «Uitarea dinainte » (traduction en roumain de Oublier en avant), ed. Vinea, București, 2007; «Désert aveugle» (carte bibliofilă ilustrația Irene Scheinmann), poèmes, Ed. Transignum, Paris, 2008; «Absens», (traducerea în română a volumului «Absens»), poeme, ed. Vinea, București, 2009; «Presque-v'île», poeme, în curs de apariție 2009, Ed. Caractères, Paris; «Lichkoah et ma ché'ykré» (לישקוח את מה שיקרה) (traduction en hébreu de «Oublier en avant»), poeme, în curs de apariție Tel Aviv în 2009, Ed. Even Hoshen.
De asemenea, poemele Marlenei Braester au fost publicate în următoarele antologii: «Livre pauvre, livre riche», anthologie établie par Daniel Leuwers, Ed. Gallimard, France, 2008 ; «Poésies de langue française. 144 poètes d’aujourd’hui autour du monde», anthologie établie par Stéphane Bataillon, Sylvestre Clancier et Bruno Doucey, Collection «Anthologie Seghers», Editions Seghers, France, 2008 ; A sea of voices – «Women poets in Israel», Edited by Marjorie Agosin, Sherman Asher Publishing, USA, 2008; « La voix de la Méditerranée » - Anthologie établie par Maithé Valles-Bled, Editions Clapas, France, 2008 precum și în « Ultima generație, primul val », Muzeul Literaturii Române, București, 2005.

Marlena Braester este invitată la numeroase festivaluri internaționale de poezie din Belgia, Franța, Italia, Spania, USA, România etc.
Este de menționat că poemele sale au fost la rândul lor publicate în engleză, arabă, spaniolă, italiană, portugheză, croată, rusă, ebraică și bineînțeles, română.

În anul 2003, Marlena Braester a fost decorată de către guvernul Franței cu distincția Ordre des Palmes Académiques în grad de Chevalier.
Les Palmes Academiques au fost instituite inițial în 1808 de Napoleon, iar în anul 1955 au devenit prin decret, Ordre des Palmes Académiques având gradele de Chevalier, Officier și Commandeur, oferindu-se atât la nivel național cât și internațional, unor personalități contemporane de excepție, pentru servicii aduse culturii franceze.
În 2009, Marlena Braester a primit în cadrul Ambasadei României din Tel Aviv, premiul Fundației culturale „Haim și Sara Ianculovici” care se oferă pentru « descoperirea, recunoașterea, încurajarea și recompensarea autorilor și creatorilor de limbă română, originari din România ».

Traducerea în limba română a volumului «Absens. Alphabet poétique. Alfabet poetic » este realizat de Marlena Braester, inițial versurile fiind compuse în limba franceză. Volumul original, deja publicat în Franța, este «Absens», poèmes, Paris, Ed. Caractères, 1996.

Un text compus într-o altă limbă decât cea maternă păstrează o prozodie particulară dar capătă o altă sonoritate în traducerea sa ulterioară, indiferent cine o realizează. Marlena Braester a încercat prin propria traducere să refacă tot acest eșafodaj al originalului pe care și l-a propus într-un ritm cât mai apropiat de cel inițial. Și aceasta este artă, pentru că Marlena Braester ne propune în primul rând, prin «Absens. Alphabet poétique. Alfabet poetic » un concept estetic asamblat în mesajul final «Nihil sine Arte» : «Nimic fără Artă».

Ce este «Absens. Alphabet poétique. Alfabet poetic» ? Înainte de toate, reprezintă un cod imuabil sentimental într-un spațiu atemporal al Intimului. Însuși sensul titlului din limba latină «Absens» propune devoalarea implicită a unei o anumite atitudini interioare în relația interumană și se sugerează, de-o manieră literar-stilistică abordarea, analiza de la A la Z a factorului generator dintr-un anume absenteism printr-o lipsă cronică de participare afectivă la interioritatea cuplului.

Versurile în limba franceză au calitatea de a fi elaborate perfect pe o structură minimalistă, metagrafică, într-un proces conștient de amplificarea stărilor sau/și contextului, printr-un vector kladologic atent dozat interlocutorului imaginar.

Modalitate deloc simplă de a-l percepe și motiva ideatic pe Celălalt de lângă tine cu tot angrenajul său existențial, scenografia sentimentelor ce nu se pierd invariabil în desuet, de a-i imprima ritmul tău interior spre o metamorfoză incertă, pasivă, latentă, pentru că «L’equilibre n’est qu’une ligne/qui les sépare/-il n’est pas dans cette parole» - «Echilibrul nu e decât o linie/care le separă/-el nu e în cuvântul acesta.» (T)

Există o resemnare aproape patologică în toată această imposibilitate de a comunica, prin spațiul mărit brusc în arhitectura cuvintelor dintre două respirații, până la disperare: «Et cette maison que n’habitent que des murs/blancs –le temps traverse les murs/Chambre./Des éclats d’ombre dans les coins. /Ombres et respirations.» - «Și casa asta nelocuită/decât de pereții albi/– timpul traversează pereții -/cameră – cioburi de umbre prin colțuri/umbre și respirații/» (C). Singurătatea se materializează de-a lungul pereților, crește malign ca într-un tablou de Giorgio de Chirico, deformându-se, căutând un spațiu delimitat metafizic unde obiectele nu mai au aceeași funcționalitate, împrumută angoasa celor care au trecut prin ele, le-au atins. «Se taisant-/silence panique/s-accrochant aux mots prononcés./ Aucune trace de son; visage figé; dans l’air,/nul écho de voyelle, nulle syllabe ne s’atarde» - « Tăcând,/tăcere-panică,/agățându-se de cuvintele pronunțate déjà./Nici o urmă de sunet».

Emoțiile au inerția lor, o autonomie tragică, își modifică singure structura, se absorb în propria plasmă conceptuală: «La nuit qui monte en nous, dit-il, /nous y sommes noyés.» - «În noaptea care crește în noi, spunea,/suntem ca înecați». (F). Sentimentele se repliază în propriile cavități atemporale «Réveil des rythmes, le matin./Chaque rythme se regarde dans une miroir convulsif./La nuit se retire dans les rides de son visage.» - «Dimineața se trezesc, unul câte unul, ritmuri. /Fiecare ritm se privește în oglindă/spasmodic./Noaptea se trage în ridurile chipului.» (M), sentimentele se îmbracă în conveniențele de zi cu zi, devin aparent opace, «Plus près de lui car c’est l’heure ou il n’apparait pas » - « Mai aproape de el fiindcă e ora la care nu apare» (W)

Chiar dacă interioarele absorb personajele, dezvoltându-se paradoxal o claustrofobie și necesitate atroce a doar unuia vis-à-vis de celălalt, enigmatică și indisolubilă dependență, exteriorul la rându-i, devine brusc traumatizant «Dans la foule je ne vois que lui./Je commence a voir.» - «În mulțime nu-l văd decât pe el./Încep să văd.»(P)

Spațiul transfigurat dintre El și Ea poartă mătasea veche, greoaie a nostalgiei, se decupează din infinit, materializând sinarmonic sunete dislocate desemnelor.
La început a fost Cuvântul. Strigătul a devenit formă concretă de exteriorizare, de exorcizare a singurătății: «Cri: des cri dans le cri dans le cri/devenu si aigu-transparent que l’aube y point./Il part. Sans cesse. Immobile, pendant des heures./ Derrière lui, jusqu’au loin, la nuit mord.» -«Strigăt: strigăte în strigăt în strigăt/devenit atât de înalt-transparent încât în el mijesc zorii./El pleacă. Încontinuu. Imobil, ore întregi./În spatele lui, noaptea mușcă până în depărtare.» (L)

În prefața volumului «Absens. Alphabet poétique. Alfabet poetic» Eric Brogniet precizează că «Acest poem dramatic posedă o unitate de ton și un raport între limbaj și vizual care îl predestinează punerii în scenă, teatrului».

Volumul este unitar, un tablou în alt tablou în alt tablou în care personajele sunt aceleași, privite însă de fiecare dată dintr-un alt punct de perspectivă metafizic din structura polisemică a Eului, distingându-se prin ontologia experimentală propusă. Poemele sunt impregnate polifonic în relevarea Eului, acordă un privilegiu armonic părții întregului, respectându-se principiul «pars pro toto» din acest efect stilistic obținut.

Marlena Braester conferă volumului său de versuri «Absens. Alphabet poétique. Alfabet poetic» un caracter afectiv rar întâlnit, acesta devenind un pact sentimental in-extenso realizat cu o sensibilitate traumatizată/traumatizantă reală.

Prin acest nouă carte oferită, iată, în ediție bilingvă, Marlena Braester construiește printr-un întreg apanaj creativ structura organică a punerii în scenă a Intimului, reușind ca efectele sale stilistice să aibă o sorginte originală prin forța și simplitatea lor, creația sa fiind perfect ancorată într-o deschidere culturală ce aparține strict universalității.

«Absens. Alphabet poétique. Alfabet poetic» reprezintă pentru Marlena Braester, casa primitoare a sufletului său cu ferestrele deschise dintotdeauna spre limba română.

Olivier Peraldi, Alex Horeaux & Puiu Manu - «Le corbeau d'Arcimboldo/Corbul lui Arcimboldo» & «Jackie la pie/Coțofana Jack

Creation Category: 


 

Photobucket  
 LE CORBEAU D'ARCIMBOLDO
Corbul lui Arcimboldo
Bilingue français-roumain
Olivier Peraldi
Traduction de Alex Horeaux, illustrations de Puiu Manu
Illustré en couleur
ISBN : 978-2-296-07039-4 • janvier 2009 • 16 pages
Prix éditeur : 7 € / 46 FF

 
 Photobucket 
 JACKIE LA PIE
Coțofana Jackie
Comptines - Povestioare
Bilingue français-roumain
Olivier Peraldi
Traduction de Alex Horeaux, illustrations de Puiu Manu
Illustré en couleur
ISBN : 978-2-296-07041-7 • janvier 2009 • 16 pages
7 € / 46 FF
 Editions L’Harmattan din Paris vă propune două cărți bilingve în franceză și română dedicate celor mici «Le corbeau d’Arcimboldo/Corbul lui Arcimboldo» și «Jackie la pie/Coțofana Jackie» în Collection Contes des 4 ventes unde veți întâlni texte unilingve, bilingve sau trilingve din toate regiunile lumii: Europa, Africa, Maghreb-Mediterana, Asia, Oceanul Indian, Oceania, America Latină și Caraibe.

«Le corbeau d’Arcimboldo/Corbul lui Arcimboldo» - poeme și «Jackie la pie/Coțofana Jackie»- povestioare sunt scrise de Olivier Peraldi, traduse în limba română de Alex Horeaux și desenate de Puiu Manu.

Cunoscut jurnalist francez și expert în domeniul comunicării și educației, Olivier Peraldi este autorul raportului public «Protection de l'enfant et usages de l'Internet» editat la «Documentation française» (2006).
A publicat primul său roman Manège în 2008 precum și versuri și povestioare pentru copii la Editions L’Harmattan.

Doctor în drept și expert judiciar lingvistic (română) pe lângă Înalta Curte de Apel din Paris, Alex Horeaux este cunoscut, așa cum menționa Radu Ciobotea într-un articol din newsletter-ul Ambasadei române de la Paris, ca «redactor la cotidianul Sportul popular apoi redactor-șef la ziarul Loto-Pronosport, continuând această carieră până în prezent (în ultimii ani a fost corespondentul la Paris al postului Radio Contact) adunând mii de articole publicate în România, Franța, pe teme sportive. Este, acum, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români din Paris, membru al Press Club de France și Association de la presse étrangère. Dacă acestea ar putea fi considerate drept hobby-uri practicate cu frenezie, talent tenacitate, atunci partea «serioasă» a vieții sale ar putea fi cea dedicată ingineriei. Ceea ce nu înseamnă o desprindere de jurnalism, căci, între 1970 și 1979, îl regăsim șef al diviziei publicații tehnice «Honeywell BULL» la Paris, responsabil cu redactarea și traducerea a peste 400 de manuale pe an pentru toate sistemele informatice produse de compania Bull, conducător al unui proiect redactat în 14 limbi, pentru 50 de țări iar apoi, director al publicațiilor, Modular Computer Systems, Inc., Ft. Lauderdale, din Statele Unite, leader mondial în fabricarea de mini-calculatoare în timp real. Performanța este, și aici, spectaculoasă, iar ascensiunea pe măsură. Director al departamentului Formare Publicații al companiei HAYES Microcomputer Products, Atlanta, Georgia, U.S.A. (primul fabricant de modemuri din lume), apoi vicepreședinte executiv al HOREAUX & STEPHEN INTERNATIONAL, INC., Atlanta, Georgia, USA, fondator și director al societății HOREAUX&STEPHEN INTERNATIONAL, INC.(HS2I) SARL la Joinville (Franța) specializată în interpretariat traduceri, inginerie documentară, cursuri, comunicații tehnice, altele».

Pe graficianul Puiu Manu îl veți găsi menționat în «Dicționarul benzii desenate din România», autori Dodo Niță și Virgil Tomuleț, editura MJM Craiova 2005 sau în «Dictionnaire de la bande dessinée roumaine», 2008, autori Dodo Niță și Mircea Arapu.

Din aceste dicționare putem afla despre Puiu Manu, născut în 1928 la București, că a debutat «la începutul anilor ’50, pe când era student la Institutul de Arte Plastice din București, publicând una din primele BD ale regimului comunist, Vanea și Mihaș, în paginile revistei LUMINIȚA. Desenator prolific și longeviv (peste 50 de ani de activitate!) abordând atât registrul realist cât și cel comic, a publicat benzi desenate în majoritatea publicațiilor pentru copii de la noi. Iată-le pe cele mai interesante: 1955 - Secretul lui Montezuma, în CRAVATA ROȘIE; 1960 - Timur și băieții lui, după romanul lui Arkadi Gaidar, în LUMINIȚA; 1962 - Dacă toți tinerii din lume…., după nuvela lui Jacques Remy, în CRAVATA ROȘIE; 1968-69-71-74 - Vacanțele unui tânăr liniștit, sc. Ovidiu Zotta, C. Anton, Octav Pancu-Iași etc. 1969 - Noile isprăvi ale lui Dan Buzdugan, sc. Dumitru Almaș, în CUTEZĂTORII; 1982 - Detectivii dintr-a VII-a C, sc. C. Diaconu, în almanahul CUTEZĂTORII; 1989 - Puiul de elefant, sc. Ovidiu Zotta, în almanahul VACANȚA CUTEZĂTORILOR; 1990 - Glasul trecutului, după nuvela lui Ion Hobana, în ALMANAHUL COPIILOR; 1990 - A doua lună, sc. Horia Aramă, în almanahul ȘOIMII PATRIEI; 1990 - Trei luni de vacanță în trecut, sc. C. Diaconu, în UNIVERSUL COPIILOR; 1991 - Studiu în roșu („Aventurile lui Sherlock Holmes”) după A. Conan Doyle, sc. Iuliu Rațiu; 2002 - Joe, stră-stră-nepotul lui Goe, în LUCEAFARUL COPIILOR.
Puiu Manu a publicat cinci albume: 1969 - Șoimii Moldovei, sc. Radu Theodoru; 1972 - Tânărul și marea, sc. Octav Pancu-Iași; 1973 - Busola nu arată nordul, sc. Octav Pancu-Iași; 1973 - Toate pânzele sus! după romanul lui Radu Tudoran; 1974 - Ion Vodă Cumplitul, sc. Radu Theodoru.

Editarea acestor cărți bilingve pentru copii «Le corbeau d’Arcimboldo/Corbul lui Arcimboldo» și «Jackie la pie/Coțofana Jackie» în limbile română și franceză constituie un proiect reușit, de a face cunoscute  tuturor cititorilor mari și mici, realizările literar-artistice ale celor trei mari prieteni pe care distanțele și culturile îi unesc într-o singură Voce, a Creației: Olivier Peraldi, Alex Horeaux și Puiu Manu.

Prin colecția sa inedită, Editions L’Harmattan din Paris oferă posibilitatea intrării valorilor românești și franceze în Pantheonul universalității.

Galia Gruder și Burschi Gruder - «Aventurile cârligului de rufe Uf»

Creation Category: 

 

Photobucket


Editura Hasefer, București, 2009
ISBN: 973-630-201-5
Preț: 21.8 LEI


Publicată în condiții grafice deosebite la Editura Hasefer în 2009, cartea pentru copii «Aventurile cârligului de rufe Uf» are o dublă calitate: în primul rând, dincolo de imaginația necesară aventurilor neverosimile, conferă un suport pozitiv de reflecție celor mici, în al doilea rând, este realizată de un cuplu de artiști ai penelului care au încântat în egală măsură, copilăria a cel puțin trei generații de cititori: Galia Gruder și Burschi Gruder.

Galia Maria Gruder este originară din Basarabia și are o dublă specializare: Facultatea de Chimie Industrială de la Politehnică și Facultatea de Litere din București. Activitatea sa științifică în domeniul cristalelor dure și metalelor neferoase a fost evidențiată prin numeroase comunicări stiințifice și publicații de specialitate în țară și în afara acesteia, iar pasiunea pentru literatură i-a permis publicarea unor cărți precum «De la silex la diamante sintetice» (Ed. Tineretului, 1960), «Povestea unui cristal de sare » (Ed. Tineretului, 1967), «Familia diamantului» (Ed. Stiințifică, 1968), «Strălucire si destin: o istorie a pietrelor prețioase» (Ed. Tritonic, 2000), Cartea aurului (Editura Humanitas, 2003), Cartea nestematelor (Editura Humanitas, 2003), Istoria fascinantă a pietrelor prețioase (Tritonic, 2007), «Darurile Lumii Noi (1492 - 1992)» (Trei Iezi Cucuieți, 1994) precum și alte cărți pentru copii ilustrate de soțul său Burschi Gruder.

Pages

Subscribe to RSS - NEW BOOK