Primà vara cafe la Cluj (1-21 aprilie)

Creation Category: 

Intre 1 si 21 aprilie s-a desfàsurat la Cluj  prima editie a « Primàverii cafe ». Au participat la aceastà miscare 13 cafe, baruri si cluburi din centrul Clujului. In fiecare searà, cafe au adàpostit concerte, teatru, film, expozitii, seri cu temà : arhitecturà, poezie, scurt metraje, dezbateri pe teme de societate.

 Din profuziunea de manifestàri celor trei sàptàmîni enumeràm cîteva fàrà orice criteriu de valoare sau de importantà : filme mute din perioada 1890-1910 cu muzicà in live DJ Max la cafe Tranzit, Ceterasii din Maramures la Autograf, Romània si Nato la Quo Vadis, Expozitia de fotografii «  « Chambres » la Aux Anges, expozitia « Donwload Paradise » la Café Klausen si multe altele.

 

Mai mult din jumàtatea evenimentelor au fost francofone gerate fie de Centrul Cultural Francez care de altfel a patronat evenimentul (cafe literare, concerte de rock francez, teatru, expozitii), fie de diferiti parteneri (Centrele culturale german si italian,  Amicala studentilor tunisieni, comunitàtile ivoariene si congoleze din Cluj, Universitatea de arte si design, Universitatea Babes Boyai, etc…..).

 

« Primàvara cafenelelor » a suscitat un interes deosebit în rîndurile mass-mediei.

 

 

Dar în afara cafe-urilor care au participat la « Primàvara cafe » existà si alte locuri de culturà care au ràmas în umbrà si despre care doresc sà spun cîteva cuvinte.

  

In compania vàrului meu, Florin Streteanu, pro-decanul Universitàtii de Drept din Cluj si a sotiei sale m-am oprit la Salonul Mozart care nu are nimic de invidiat unei cafe vieneze ca decor, atmosferà, bogàtie a patiseriilor si a numeroaselor feluri de ceai. In fiecare  vineri la salonul Mozart are loc un concert de pian.

Salonul este plasat într-una din vechile clàdiri bydermaier a pàrtii vechi a orasului.

  

 

Un loc de întîlnire a oamenilor de teatru si al altor artisti este cafe-ul Ema, ascuns într-un intrînd si astfel accesibil doar cunoscàtorilor.

Intre coloanele si ogivele gotice peretii  poartà portretele celor mai ilustri vizitatori ai locului.

 

1900-Bistro este un alt loc de întîlnire superb decorat peste care pluteste o luminà difuzà care incità càlàtoria în timp în fata unei delicate cesti de cafea cu friscà. 

 

 

Corespondentele dintre plàcerile spiritului si ale gustului au înflorit din plin în frumosul oras transilvànean în aceastà primàvarà.

Ràmîn cu imaginea unui grup de tineri cîntînd pe unul din zidurile Cetàtuii într-o radioasà zi de Florii.