PREMIUL 2008 ISRAEL - Carol IANCU: "ALEXANDRU ȘAFRAN: O viață de luptă, o rază de lumină"

Creation Category: 

 

  
  
 

„ALEXANDRU ȘAFRAN: O viață de luptă, o rază de lumină”,

autor Iancu, Carol

traducere I.Goldstein, Țicu

București, Editura Hasefer 2008

Coperta: Done Stan

Redactor: Paula Litman

ISBN 978-973-630-175-9   

 

In acest an, Asociația scriitorilor israelieni de limba română din Tel-Aviv Israel a acordat Premiul 2008 pentru traducerea cărții «Alexandre Safran. Une vie de combat, un faisceau de lumière», „ALEXANDRU ȘAFRAN: O viață de luptă, o rază de lumină”, autor prof. univ. doctor honoris cauza Carol Iancu.„Alexandru Șafran (1910-2006) este una dintre cele mai prestigioase figuri ale iudaismului contemporan. Prezentul volum trasează in mod detaliat multiplele sale activități și mesajul său spiritual. Provenit dintr-o importantă dinastie rabinică, ei s-a născut la Bacău, unde a primit învățătura tatălui său, primul și cel mai important dascăl al său, Rav Bezalel Zeev Safran, autoritate eminentă în legislația evreiască (halaha).

Format la Seminarul rabinic și la Universitatea din Viena, a obținut abilitarea rabinică și un doctorat în filosofie. Întors în orașul său natal, l-a urmat pe tatăl său în calitate de rabin al comunității sale.

Ales în funcția de șef rabin al României, în 1940, la vârsta de 29 de ani, el devine șeful spiritual a ceea ce a fost atunci, prin importanța sa demografică (circa 800.000 de suflete), a treia comunitate evreiască din Europa și a patra din lume.

Confruntat cu tragedia Șoah-ului, el a reușit, prin atitudinea sa curajoasă, în împrejurări dramatice, împreună cu alți conducători, să salveze aproape jumătate din comunitatea sa, evitând deportarea în lagărele de exterminare din Polonia a evreilor din Transilvania de Sud și din Regat.Alungat din postul său la finele anului 1947, el a fost ales în 1948 mare rabin al Genevei, unde a condus comunitatea evreiască peste o jumătate de secol, contribuind, în același timp, la reconcilierea dintre evrei și creștini. Grație remarcabilei sale erudiții, el a elaborat o operă de filosofie religioasă de anvergură, îndeosebi în domeniul studiilor cabalistice, cărțile sale fiind traduse în numeroase limbi.

Personalitate luminoasă, înzestrată cu o mare carismă, spirit exigent cu el însuși, dc o mare deschidere intelectuală, a fost un partener activ în dialogul interreligios.” 

Volumul  „ALEXANDRU ȘAFRAN: O viață de luptă, o rază de lumină”, publicat la Editura Hasefer, 2008, a fost tipărit în condiții grafice excepționale și constituie o lucrare  remarcabilă prin importanța sa istoriografică, relatând biografia inedită a celui care a fost cel mai tânăr rabin din întreaga lume, dr. Alexandru Șafran.

Dincolo de valoarea sa literară, „ALEXANDRU ȘAFRAN: O viață de luptă, o rază de lumină” este în sine o carte-document însumând 395 de pagini de cercetări arhivistice, articole inedite, discursuri, fotografii, înregistrări, memorii, rezultatul unor asidue investigații istorice, menite să compună portretul marelui savant.

Inițial apărută în limba franceză « Alexandre Safran. Une vie de combat, un faisceau de lumière » la Editions de l’Université Paul Valery Montpellier III, 2007, această carte nu numai că s-a epuizat dar, urmare a succesului său, a fost imediat propusă pentru a fi tradusă în limba română.

„ALEXANDRU ȘAFRAN: O viață de luptă, o rază de lumină” este alcătuită din cincisprezece capitole ce dezbat etapizat, în detaliu, nu numai personalitatea recunoscută pe plan mondial al marelui Alexandru Șafran dar și contextul istoric în care acesta, rabin șef al României din perioada antonesciană, a reușit să se impună în Senatul României de atunci, prin susținerea statutului evreilor implicându-se direct în legislația afectată de anii de război.

Intervențiile susținute de rabinul șef Alexandru Șafran în fața autorităților Guvernului Antonescu au reușit să stopeze într-o mare măsură discriminarea evreilor și alinierea la politica rasială germană. Progromul de la Iași, masacrele și deportările evreilor din Bucovina și din Basarabia în Trasnistria constituie pagini însângerate din istoria poporului român pe care distinsul autor Carol Iancu le relatează în lumina cercetărilor istorice legate de viața și activitatea celui care a constituit pentru poporul evreu „raza de lumină” în marasmul politic de atunci.

Situația comunității evreiești din România după cel de-al doilea război mondial descrisă în capitole semnificative, cuprinde perioada în care legislația reparatorie necesară a întârziat să se instaureze, iar acțiunile intreprinse de șef rabinul Alexandru Șafran pentru „restituirea către evrei a bunurilor lor spoliate, confiscate sau furate, pentru compensarea mărfurilor și bunurilor imobiliare expropriate sau distruse, pentru redobândirea integrală a drepturilor lor civice, pentru autorizarea emigrării libere în Palestina” vor deveni din ce în ce mai anevoioase într-un context politic în care puterea a fost preluată de noul regim comunist.

Aceste angajamente energice în favoarea comunității evreiești în care renumitul savant Alexandru Șafran se implică succesiv, se vor extinde la nivel internațional generând o atitudine nouă, de dialog iudeo-creștin și de susținere mondială a sionismului.

Documentele perioadei respective sunt relatate de autorul cărții, în mod obiectiv și profesional, reușindu-se astfel prezentarea adevărului istoric care ar trebui să existe în orice manual de istorie modernă și contemporană.

Volumul „ALEXANDRU ȘAFRAN: O viață de luptă, o rază de lumină” se transformă într-un veritabil act moral de restituire a istoriei civilizației umane.