In Memoriam HOREA NICOLAE CUCERZAN de Marina Nicolaev

Creation Category: 

Peut être une image de 1 personne et plein air

Dacă vizitați într-o zi cetatea Alba-Iulia, intrați în sala frescelor din Sala Unirii unde veți găsi 28 de portrete (14 domnitori şi 14 cărturari) pe cele două arcade, realizate de maestrul Horea Cucerzan, după 1990.

De asemenea, în acelaşi loc, veți observa o compoziție monumentală cu Tudor Vladimirescu purtând aceeaşi semnătură inconfundabilă, Horea Cucerzan. Lucrarea sa Nasterea Domnului a fost aleasă de papalitate ca donație şi se află şi acum expusă la Roma în muzeul Vaticanului.

Maestrul Horea Cucerzan şi-a desăvârşit studiile la Academia de Arte Frumoase din Cluj în 1963, având ca profesori pe Anton Lazăr şi Petre Abrudan. Începand cu anii 70 a expus permanent în tară la expoziții anuale, saloane şi galerii de arta. În străinătate a fost pe simezele din Paris, Louvres - Ile-de France, St. Tropez, Lagny sur Marne, Frankfurt, Viena, cu precădere în Italia la Roma, Padova, Milano, Venetia etc

În anul 2008 a primit Titlul de Cetățean de Onoare al Oraşului Blaj.

Astfel, ani de-a rândul, Horea Cucerzan a fost inițiatorul Taberei internaționale de artă plastică Inochentie Micu-Klein din Blaj, ajungând, în 2019, la a XXIII-a ediție şi din pacate, ultima.

Aceste tabere de creație realizate la inițiativa lui Horea Cucerzan au contribuit de-a lungul timpului la înființarea Muzeului de Artă Contemporană la Blaj. Astfel în 2012, Horea Cucerzan a deschis oficial Muzeul de artă contemporană, în care se regăsesc lucrări importante ale artiştilor români dar şi foarte multe ale artiştilor din străinătate: italieni, nemți, unguri, bulgari ș.a.m.d.

În 2016 acest muzeu deținea deja 900 de lucrări ale zecilor de artişti din România şi de peste hotare găzduiți în tabere. Urma ca totul să fie inventariat, amenajat astfel într-un spațiu adecvat cu posibilitatea de expunere integrală şi mai ales, expus permanent publicului.

Trebuie menționat că taberele au fost organizate cu ajutorul financiar al primăriei Blaj.

În anul 2015, Horea Cucerzan a donat primăriei Blaj proprietatea sa aflată în centrul oraşului cu speranța de a se găzdui acolo sediul unei asociații culturale care să-i poarte numele şi ce urma să reunească cu titlu de donații – creațiile proprii cât şi colecția sa particulară (lucrări ale artiştilor români şi străini) şi în acelaşi timp, să ofere periodic burse sau/şi rezidențe de creație tinerilor talentați indiferent de origine, sex sau identitate culturală. De-asemenea, a donat primăriei prin contract, în contul reparațiilor, lucrări de artă personale evaluate de experți autorizați la 100 000 euro.

Primăria Blajului s-a angajat să amenajeze imobilul donat, modern şi funcțional, cu toate atributele de succes ale unui muzeu-rezidență de creație. După multe întârzieri privind termenul de receptie prevăzut în contractul de donație, urma să fie inaugurat acum în 2021 în cadrul noii tabere anuale internaționale de artă plastică Inochentie Micu-Klein pe care o pregătea deja Horea Cucerzan. In imobil se afla şi un atelier propriu pe care îl amenajase personal şi în care abia aştepta să se mute în martie 2021, după ce ieşea din spital, aşa cum mă asigurase la telefon înainte de internare.

Despre acest imobil dedicat noilor expoziții şi asociația sa, într-un interviu din 2016 acordat revistei Tribuna din Cluj-Napoca, Horia Cucerzan declara următoarele: Eu, încă de câțiva ani de zile mă gândesc foarte serios ca să las oraşului meu de suflet un centru cultural. Am reuşit să cumpăr o casă care să devină un generos muzeu care să-mi poarte numele, Centrul Cultural UNESCO Horia Cucerzan, unde, pe viitor, să se poată organiza expoziții de artă, unde să poată să vină un tânăr care să facă o bursă de artă, fie că e din țară sau străinătate, nu contează; dar unde să se poată făptui lucruri interesante legate de artă. Eu cred că treaba asta se poate pune la punct în câteva luni de zile. […] Vreau să se poată instala (în clădire) un muzeu, un veritabil muzeu. Voi da drumul la reparații astfel încât să am patru săli mari din care o să fie trei săli cu lucrările mele şi o sală cu lucrări din colecția mea. Colecție care va fi interesantă, chiar bogată: pictură, sculptură, grafică.

Privind retrospectiv propria carieră, evoluția sa artistică, în calitate şi de profesor care a instruit atâtea generatii, Horea Cucerzan considera că tânărului artist contemporan trebuie să i se acorde o atenție specială încă din perioada sa de formare: Eu cred, că în primul rând, institutele de artă să funcționeze bine şi profesorii de acolo să lucreze cu mele, unde de fapt, am făcut școala, unde de fapt, am fost educat, am fost crescut, şi unde revin întotdeauna cu mare dragoste şi mare plăcere pentru că acolo mă regăsesc perfect. Eu, acolo, în urmă cu mulți ani, am consimțit de comun acord, împreună cu primăria, cu primarul acelui moment al municipalității Blaj, să fac o tabără de artă care să producă opere, pe cât posibil opere importante şi în felul acesta să putem aduna în timp, lucrări pentru un viitor muzeu de artă contemporană cu o secțiune de artă sacră pentru că legăm locul ăsta Blajul, care e un loc special pentru religie, cu Roma Mare.

Lucrările sale sunt moştenirea vie a unei vieți marcate de permanențele Artei. Întotdeauna, în peisajele lui Horea Cucerzan, dincolo de valoarea cromaticii, există un accent liric, profund, o trecere imperceptibilă dar resemnată prin penumbra amintirilor.

Originale ca idee, naturile statice cu flori-fluturi dețin în structura lor diafană, o articulare fragmentată a efemerului, succesiv metamorfozantă. Ciclul Geneze, a maternităților reluate în noi şi incitante ipostaze suprapuse prin lumină şi culoare, se recompun prin spectrul elementelor bizantine, cu interferențe subtile, meditative, purtând memoria precedentelor murale, intrând în gama armonic de factură contemporană. Compozițiile sale sunt ecouri post-impresioniste din altă sferă spirituală.

Pictura este lumina condensată din care sunt făcuți oamenii, iar Arta, o formă de libertate autentică.

Doar copiii şi îngerii pot odihni soarele în iarbă? se întreba metaforic, Horea Cucerzan, prin toate aceste amprente ale inefabilului din creațiile sale.

De o creativitate inepuizabilă, Horea Cucerzan excelând de la pictură, la artă monumentală, crochiuri sau sculptură, căuta să-şi acompanieze creațiile cu versurile proprii realizând astfel o anume profunzime post-blagiană, să ne încânte interioarele sufleteşti.

Lucrurile legate de poezie şi pictură în arta mea sau între culoare şi poezie sau între atmosferă, formă şi poezie sau lumină şi poezie se leagă perfect. Deci, se leagă şi se întrepătrund perfect.

În 2001, Horea Cucerzan a tipărit primul volum, Larma puterilor prefațat de Ana Blandiana şi Ion Iuga. Treptat au urmat şi altele.

Bucureştiul a fost doar un popas, vă asigur, întrucât Horea Cucerzan se întorcea în fiecare an în urbea sa natală din Transilvania, redefinit permanent prin multiple şi afectuoase culori ale inimii, raiul său de suflet, la Blaj.

Uniunea Artiştilor Plastici din România, Asociația Centru pentru UNESCO Horea Cucerzan, întreaga comunitate de artişti plastici regretă această iremediabilă despărțire de marele maestru.

Iată câteva versuri din poemele lui Horea Cucerzan :

Scoală, bătrâne, şi pictează cerul / ce vrei să-l descui / şi să-l priveşti înlăuntru! / Scoală, bătrâne, şi urcă pe fumul / acelui arbore să vezi pomul vieții / şi foile trupului, lințoiul sacru al Mântuitorului! / Şarpele ți-a vătămat destul dorințele / chiar dacă şuierul lui te cheamă / să visezi desfătări. / N-ai timp, şi lumea lunecă furibund / către păcatul banului odată cu tine, căutându-şi / halta potrivită pentru voiajul destinului! /De ce nu îndrăzneşti / să urci scările cerului? / Să vezi unde se împarte lumina şi întunericul, / căința şi nimicul dureros de transparent?

În calitate de vicepreşedinte al Asociației Centrul pentru UNESCO Horea Cucerzan, vă solicit să continuăm acest demers inițiat de marele artist pentru continuarea existenței Muzeului de artă contemporană « Horea Cucerzan » al oraşului Blaj şi să îi îndeplinim visul de a păstra în imobilul donat, Centrul pentru UNESCO Horea Cucerzan.

Horea Nicolae Cucerzan s-a întors ACASÃ pentru totdeauna, în sufletele noastre.

 

MARINA NICOLAEV

5 martie 2021, Blaj