MEMORIALUL HOLOCAUSTULUI la București

Referitor la modul în care câteva apariții mediatice au reflectat proiectul construirii „Memorialului Holocaustului”, semnalând faptul că defrișarea parcului pe locul căruia va fi amplasat monumentul poate fi evitată prin schimbarea locației în care va fi realizat acesta –, Compartimentul de Comunicare al Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național aduce următoarele precizări:


Construirea Memorialului Holocaustului este expresia datoriei de a recunoaște și de a asuma crimele comise în timpul celui de-al doilea război mondial împotriva comunității evreiești și împotriva comunității rroma. Așa cum un gest restaurator autentic exclude echivocul și parțialitatea, în același fel un astfel de monument nu poate fi realizat decât într-un loc central al spațiului public și nu într-unul aflat la periferia cotidianității. Acesta este motivul pentru care autoritățile germane au construit, în anul 2004, la Berlin, Memorialul Holocaustului chiar lângă Poarta Brandenburg, pe o suprafață de 19.000 de metri pătrați.

În privința argumentului potrivit căruia defrișarea unui parc situat în centrul Bucureștiului va afecta confortul locuitorilor acestuia, trebuie spus, în primul rând, că în locul zonei verzi va fi amplasat un monument a cărui prezență nu poate decât să îmbogățească – tocmai prin sensul memorialistic propus și prin expresia artistică care mediază acest sens – conștiința celor care îl vor întâlni.

În al doilea rând, Primăria Municipiului București, prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, a autorizat, în conformitate cu adresa nr. 604/11.05.2009, defrișarea terenului pe care va fi amenajat Memorialul Holocaustului doar cu condiția plantării, de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, a unui număr de patru ori mai mare de plante decât cele care au fost defrișate.


Istoricul realizării proiectului Memorialul Holocaustului:

Programul pentru realizarea unui Memorial al Holocaustului în România a fost inițiat în anul 2006 ca urmare a recomandărilor Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului din România (Comisia Wiesel) și în urma consultărilor cu personalități ale vieții publice, reprezentanți ai Federației Comunităților Evreiești din România, oameni de cultură și artă și supraviețuitori ai Holocaustului.

În anul 2006 Ministerul Culturii Cultelor și Patrimoniului Național, în baza Certificatului de Urbanism cu nr. 1949 – L/10.10.2005, emis de Primăria Sectorului 5, a demarat Concursul de creație plastică pentru realizarea Monumentului Holocaustului în Municipiul București, proiectul câștigător fiind desemnat cel realizat de sculptorul Peter Jacobi.

La începutul anului 2007 a fost încheiat contractul de comandă (nr. 179/17.04.2007) cu sculptorul Peter Jacobi pentru realizarea acestui monument.

Până în prezent au fost realizate în cadrul contractului:

• documentațiile Planului Urbanistic Zonal și ale Proiectului de Autorizare a Construcției;
• studiul de fezabilitate;
• sculpturile „Coloana Memorială”, „Steaua lui David”, „Roata Rromilor” și două compoziții grafice cu texte gravate.

Pentru aceste toate aceste lucrări M.C.C.P.N. a alocat până în acest moment suma de 5.768.154 lei.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București cu nr. 323/29.10.2008 și în urma avizului eliberat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin adresa cu nr. 2288/243/3.06.2008, a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal în vederea construirii Memorialului Holocaustului pe o suprafață de teren de 2.894 mp, aflată la intersecția străzilor Anghel Saligny, Mihai Vodă, Ion Brezoianu și Lipscani, domeniu public al Municipiului București, sector 5.

În luna februarie a anului 2009 a fost eliberată de către Primăria Sectorului 5, Autorizația de Construire cu nr. 127-L/3.03.2009 pentru acest obiectiv.

Prin adresa nr. 604/11.05.2009, transmisă Ministerului Culturii Cultelor și Patrimoniului Național, Primăria Municipiului București, prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B.), a autorizat defrișarea respectivului teren doar cu condiția plantării, de către M.C.C.P.N., a echivalentului vegetației defrișate înmulțit de patru ori.

Astfel, conform avizului eliberat de Primăria Municipiului București, M.C.C.P.N. va planta în Parcul Izvor și în alte spații verzi aflate în administrarea A.L.P.A.B. 124 de exemplare de arbori (tei, mesteceni și platani), 200 de exemplare de tufe de trandafiri și 20 de exemplare buxus.

Artistului plastic Peter Jacobi, un român de origine germană, născut la Ploiești, îi revine sarcina să creeze „Memorialul Holocaustului“ în București, un monument aflat în faza de proiect, a cărui construcție a fost sistematic amânată. Primăria București face acum ultimele demersuri pentru autorizarea construcției. Monumentul, care va fi dedicat tuturor victimelor Holocaustului, va ocupa o suprafață de peste 2.800 de metri pătrați. În aceste locuri vor fi amplasate cinci sculpturi: o încăpere abstractizată, „Steaua lui David“, „Via Dolorosa“, „Roata Țiganilor“ și „Coloana“, piesa principala atingând înălțimea de șapte metri. Jacobi a câștigat un concurs organizat în prima parte a anului 2006 de MCC. Din cele 35 de proiecte înscrise inițial în concursul lansat de MCC în luna ianuarie, după ce au ramas în competiție, mai întâi cinci și apoi trei, comisia alcatuită din 27 de specialiști a ales macheta prezentată de sculptorul Peter Jacobi.

surse:
Compartimentul de Comunicare,
Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.
Revista Niram Art