Magda Cârneci - "Art et pouvoir en Roumanie 1945-1989"

Creation Category: 
Photobucket

Art et pouvoir en Roumanie 1945-1989
Magda Cârneci
Aujourd'hui l'Europe
ARTS, ESTHÉTIQUE, VIE CULTURELLE POLITIQUE EUROPE Roumanie.
2007 • 282 pagini
24 euro


Luna aprilie 2007 a fost marcată de o interesantă apariție la Editura L’Harmattan: «Art et pouvoir en Roumanie 1945-1989» de Magda Cârneci.

Cunoscută publicului din România, Magda Cârneci este scriitor, eseist și doctor în istoria artei (EHESS - École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1997).
Cercetător la Institutul de Istorie al Artei al Academiei române până în 2001, lector de limba română la INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales), Paris, până în anul 2005, Magda Cârneci este în prezent directoarea Institutului cultural român din Paris.

Pe Magda Cârneci o întâlnim ca autor a mai multor volume de poezie și proză : Texts on Postmodernism (București, Paralela 45, 1999 în engleză), Artele plastice în România 1945-1989 (București, Meridiane, 2000), Haosmos și alte poeme (București, Paralela 45, 2004); Poetrix. Texte despre poezie și alte eseuri (București, Paralela 45, 2002) ; Poeme politice (Botoșani, Axa, 2000); Poeme / Poems, (București, Paralela 45, 1999); Psaume, (Marseille, Autre Temps, 1997); Arta anilor '80. Texte despre postmodernism (București, Litera, 1996); Lucian Grigorescu, (București, Meridiane, 1989); O tăcere asurzitoare (București, Eminescu, 1985); Hipermateria (București, Cartea Românească, 1980) și prezentă într-o serie de antologii în limba română sau franceză.
A mai colaborat la «Perspectives roumaines. Du post-communisme a l’intégration européenne» volum coordonat de Catherine Durandin, Paris, L’Harmattan, 2004.

Zona de interes științific abordată de Magda Cârneci o reprezintă cu predilecție artele vizuale ale Europei de Est în perioada secolului al XX-lea de la avantgardă la postmodernism.

«Art et pouvoir en Roumanie 1945-1989» cuprinde patru capitole: "Le réalisme socialiste"; "La liberalisation culturelle 1965-1974"; "Le déclin qui ouvre les portes 1975-1989"; "Conclusions: Art et politique sous le communisme –quelques distinctions nécessaires."

De la Boris Caragea, Corneliu Baba, Constantin Baraschi până la artiștii contemporani oportuniști dinainte de 1989, de la compozițiile tematice la cele omagiale dedicate regimului și conducătorilor acestuia, de la «realismul socialism» la «comunismul național» al «epocii de aur» până la noțiunile exemplificate de Artă de Stat, Artă oficială și Artă alternativă, Magda Cârneci propune o analiză obiectivă a fenomenului artistic din România în arealul Europei de Est.

În volum sunt evidențiate curentele semnificative din această perioadă precum și conformiștii și mercenarii din arta acestor decenii din România față în față cu rigorile morale ale Artei.
Angajamentul artistic politizat este confruntat cu neo-expresionismul și totalitarismul cultural existent în Europa de Est, unde modelul ideologic constituie cu predilecție modelul estetic.

De la «universum» est-comunist la «vocația periferică» a culturilor est-europene, Arta își redefinește parcursul încercând să redevină vectorul spiritual al umanității.

«Art et pouvoir en Roumanie 1945-1989» constituie o cardiogramă detaliată a culturii est-europene sub semnul regimurilor totalitare pe care vă invit să o acceptați.