Lansarea volumului «Alexandre Safran et les juifs de Roumanie durant l’instauration du communisme. Documents inédits des archives diplomatiques américaines et britanniques (1944-1948)» de Carol Iancu la Academia Română Iaşi

Simpozionul ştiinţific «Dr. Alexandru Şafran şi Evreii din România» la Iaşi şi lansarea volumului «Alexandre Safran et les juifs de Roumanie durant l’instauration du communisme. Documents inédits des archives diplomatiques américaines et britanniques (1944-1948)» de Carol Iancu


Luni 5 septembrie 2016, la ora 16.00, la Academia Română din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 8. Sala Mare  va avea loc  Simpozionul ştiinţific «Dr. Alexandru Şafran şi Evreii din România».

Acest simpozion este organizat de Institutul de Istorie «A.D. Xenopol» al Academiei Române, Centrul de istorie şi Ebraistică «Alexandru Şafran», Facultatea de Istorie a Universităţii «Al. I. Cuza» Iaşi, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) cu participarea Comunităţii Evreieşti din Iasi şi Institutul Francez din Iaşi.

Vor prezenta alocuţiuni: Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., deputat în Parlamentul României, Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, directorul Institutului «A.D. Xenopol», Prof. univ. dr. Alexandru Zub, membru al Academiei Române, Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon de la Universitatea « Al.I. Cuza », Prof. univ. dr. Avinoam Safran, de la Universităţile din Paris şi Geneva, prof. univ. Dr. Carol Iancu de la Universitatea Paul Valery din Montpellier.

Cu acest prilej va avea loc decernarea medaliei «Dr. Alexandru Şafran» domnului academician Alexandru Zub de către dr. Aurel Vainer şi prof. Avinoam Safran.

De asemenea, va fi lansat noul volum al prof. univ. dr. Carol Iancu  «Alexandre Safran et les juifs de Roumanie durant l’instauration du communisme. Documents inédits des archives diplomatiques américaines et britanniques (1944-1948 » Préface d’Alexandre Zub, publicat la Editura Universităţii « Al. I. Cuza » Iaşi, 2016. La această lansare va participa şi prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoişie directorul editurii.