Lansare de carte: "Ars Memoria" - antologia membrilor cenaclului "Mihai Eminescu" din București

Creation Category: 

  În data de 29 septembrie 2008 ora 17,30, în tradiționala sală de festivități din liceu, membrii cenaclului literar « Mihai Eminescu » al Liceului de Construcții nr. 1 din București, actualul Grupul Scolar de Construcții «Anghel Saligny», vă invită la un eveniment îndelung așteptat: lansarea antologiei de versuri « Ars Memoria », eveniment  la care sunt invitați foștii și actualii elevi ai liceului.

 

  
  

Volumul a fost întocmit prin grija profesorului coordonator de limba română Theodor Pâslaru. Tehnoredactarea, ilustrațiile și coperta au fost realizate de Marina Nicolaev. Antologia a fost sponsorizată de colegul nostru de cenaclu, Constantin Nedelcu.

Vă reamintim că în data de 29 aprilie 1971 s-a înființat cenaclul literar « Mihai Eminescu » al Liceului de Construcții nr. 1 din București, actualul Grupul Scolar de Construcții «Anghel Saligny». Membrii fondatori sunt Adrian Voican și Aurel Popescu, din anul II clasa profesorului de limba română Theodor Pâslaru, cel care a condus acest cenaclu ani de zile.In acest cenaclu au participat ca membri, promoții întregi de elevi dintre care amintim: Adrian Voican, Aurel Popescu, Vasile Ion Gostinăreanu, Virginia Călinescu, Stefan Alexe, Mariana Stănescu, Georgeta Frimu, Paul Dumitrache, Petru Voican, Valeria Constantinescu, Dumitru Iacob, Constantin Nedelcu, Niță Iordan, Gheorghe Rogojinaru. Creațiile acestor elevi au fost publicate periodic în revista liceului “Orizonturi” ce a cunoscut lumina tiparului în 1969, la trei ani de la înființarea Liceului de Construcții nr. 1 din București. De-a lungul timpului, membrii cenaclului au participat și la alte activități culturale, spre exemplu, Palestrele argheziene la Teatrul Național, unde au reprezentat liceul ca și în alte cenacluri literare în calitate de invitați, sau la cenaclurile «George Bacovia» din București, «Tomis» Constanța, «Săgetătorul» București, «Relief românesc», «Solaris», alte cenacluri din Bacău, Costinești ș.a. Tradiția cenaclului a fost continuată și de alte promoții de elevi, printre care : Marian Bălăceanu, Lidia Franguloiu, Emilia Dumitrescu, Elena Florea, Eugen Cojocaru, Gheorghe Toma, Nicoleta Tuțoiu, Natalia Guberna, Paul Minciună, Francisc Sziser, Liliana Gheorghe, Gabriela Milea, Liliana Gheorghe, Viorica Bălan, Vasile Vlădescu, Emanuel Rus, Corneliu Drăgan, Virgil Diaconu etc. Elevii au fost prezentați în emisiuni la televiziune în anii 1977 și 1979 precum și la diverse emisiuni radio. Gheorghe Rogojinaru a luat Premiul I pe țară la Concursul “Tinere Condeie” în anul 1976, la același concurs fiind premiați mai tîrziu, Marina Nicolaev în anii 1978 si 1979, Elena Mocănescu în 1979 și Jana Czarva în 1981. Generațiile care au urmat au adus noi membri de cenaclu : Carmen Anca, Oana Maican, Roxana Iliescu, Mioara Diaconu, Arina Băcescu, Nicoleta Cernea, Alexandru Mihai, Roxana Iliescu, Corina Iancu, Diana Mîntuleasa, Sanda Codăuș ș.a.

Poeziile din antologia “Ars Memoria” aparțin următorilor foști elevi: Gheorghe Rogojinaru, Marina Nicolaev, Constantin Nedelcu, Adrian Voican, Dumitru Iacob, Elena Mocănescu, Elena Iliescu, Oana Maican, Aurel Popescu, Vasile Ion Gostinăreanu, Virginia Călinescu, Corina Iancu, Mariana Stănescu, Paul Dumitrache, Valeria Constantinescu, Petru Voican, Marian Bălăceanu, Lidia Franguloiu, Gabriela Milea, Emilia Dumitrescu, Florea Elena, Gheorghe Toma, Vasile Vlădescu, Liliana Gheorghe, Jana Czarva, Viorica Balan, Carmen Anca, Mioara Diaconu.