Institutul Cultural Român finanțează șapte publicații culturale din Republica Moldova


Institutul Cultural Român va sprijini, în cursul anului 2009, apariția a șapte publicații culturale din Republica Moldova. Revistele au fost desemnate în urma concursului de proiecte organizat de ICR prin Direcția Români din Afara Țării, la data de 5 noiembrie 2008.Publicațiile selectate de comisia de jurizare sunt următoarele:
- categoria Reviste culturale dedicate elevilor/adolescenților:
“Clipa Siderală”

- categoria Reviste culturale dedicate studenților și tinerilor intelectuali:
“Contrafort”
- categoria Reviste culturale dedicate istoriei și culturii din Republica Moldova :
”Destin Românesc”

- categoria Reviste culturale din afara Chișinăului:
“Semn”
- categoria Reviste culturale dedicate creației literare și artistice:
“SUD-EST cultural ”
-categoria Reviste culturale dedicate creației literare și artistice a tinerilor:
„Stare de urgență”
- categoria Reviste dedicate didacticii predării limbii și literaturii române sau cu altă tematică educativ-culturală:
„Limba Română”

Din comisia de jurizare au făcut parte : Nicolae Prelipceanu (Redactor-șef, revista „Viața Românească”), Ioan Es. Pop (Senior-editor, „Ziarul de Duminică”) și Gabriel Chifu (Secretar al Uniunii Scriitorilor, Redactor-șef, revista „Ramuri”).

Bugetul pentru anul 2009 alocat acestui program este de 200.000 Euro.

CONCURS DE PROIECTE
pentru publicațiile culturale din Republica MoldovaÎn baza legii 356 / 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român și a legii 186 / 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, modificată și completată, INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN, prin Direcția Români din Afara Țării, organizează un concurs de proiecte destinat publicațiilor culturale din Republica Moldova. Dosarele de aplicație pot fi trimise până la data de 20 octombrie 2008 pe adresa: Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod poștal 011824, București, România. Cuantumul total al finanțării este de 200 000 EUR. Institutul Cultural Român își rezervă dreptul de a majora cuantumul finanțării în funcție de propunerile primite.
Consecvent tradiției sale de a susține publicațiile culturale de calitate din Republica Moldova, Institutul Cultural Român scoate la concurs 7 poziții din următoarele domenii de interes:
- 1 poziție pentru reviste culturale dedicate elevilor/adolescenților;
- 1 poziție pentru reviste culturale dedicate studenților și tinerilor intelectuali;
- 1 poziție pentru reviste culturale dedicate istoriei și culturii din Republica Moldova;
- 1 poziție pentru reviste culturale din afara Chișinăului;
- 1 poziție pentru reviste culturale dedicate creației literare și artistice;
- 1 poziție pentru reviste culturale dedicate creației literare și artistice a tinerilor;
- 1 poziție pentru reviste dedicate didacticii predării limbii și literaturii române sau cu altă tematică educativ-culturală.

Condiții de participare:
Pot participa la concurs redacțiile publicațiilor de limbă română cu profil cultural din Republica Moldova, înregistrate ca persoane juridice în Republica Moldova.
Nu sunt eligibile publicațiile finanțate, la data concursului, din altă sursă bugetară a statului român, pentru capitolele de cheltuieli solicitate Institutului Cultural Român.
Proiectele editoriale trebuie să corespundă domeniilor evidențiate mai sus pentru cele 7 poziții scoase la concurs. Proiectele trebuie să se desfășoare pe durata anului 2009 pe teritoriul Republicii Moldova. După selectarea proiectelor câștigătoare, se vor încheia contracte de finanțare cu beneficiarii. Precizăm că, după derularea proiectelor, depunerea documentelor justificative pentru decont la I.C.R. se va face în funcție de periodicitatea apariției publicațiilor. Ultima depunere a documentelor justificative pentru decont pe anul 2009 va fi admisă până la data de 15 decembrie.
I.C.R. va acoperi doar următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli de editare (editarea și tipărirea, cheltuielile salariale, chiria și comisionul bancar), cheltuielile privind drepturile de autor.
Criterii de evaluare:
1. capacitatea proiectului de a acoperi domeniul de interes ales
2. capacitatea solicitantului de a îndeplini proiectul propus:
- experiența acumulată în dezvoltarea și realizarea de proiecte similare
- calitatea proiectelor similare dezvoltate și realizate până în prezent
3. calitatea proiectului depus:
- claritatea obiectivelor în raport cu domeniul de interes ales
- justificarea proiectului și rezultatele scontate
- raportul dintre suma solicitată I.C.R. și bugetul anual, corelat cu datele tehnice ale publicației.

Evaluarea proiectelor depuse se va face de către o comisie de experți independenți.


Conținutul dosarului de concurs:
- formularul de solicitare a finanțării completat integral, semnat și ștampilat de reprezentantul legal. Formularul este disponibil pe www.icr.ro
- CV-ul coordonatorului de proiect
- copie după certificatul de înregistrare ca persoană juridică, semnată conform cu originalul și ștampilată
- copie după actul constitutiv și copie după statut, semnate conform cu originalul și ștampilate
- declarație pe propria răspundere a solicitantului, semnată și ștampilată de reprezentantul legal. Formularul este disponibil pe www.icr.ro
- alte documente în sprijinul proiectului.

Persoana de contact: Bogdan-Alexandru Jitea / Tel: (+4) 031 71 00 681 / e-mail: bogdan.jitea@icr.ro

 

sursa:  ICR