Insomnii

Creation Category: 

Atît de străine toate de mine
atît de singură în mine însămi
căutînd îndelung peste zei
cum împart potrivnică în miezul pămîntului
o viață privită prin ziarul deschis al aproapelui
un clinchet subțire inconfundabil din care lipsești
niște sfincși în exil prin urmare
nuduri de Rubens pe coperți de jurnale absurde
undeva se vede cîmpia mirosind a grîu copt
ce rost are uitarea nisipul veacul în care trăiesc
dacă
mi-e
frig pe diguri de tine
monotone anotimpuri pedalînd spre uitare
numai viața mea atît de altceva
un fel de iluzie pînă la capăt
în tremurul stins al unui oraș în noapte
un loc de care ne vom aduce aminte mai rar
solitari
și plini de insomnii...