"Fostering Artistic Practices" - concurs de proiecte în domeniul artelor vizuale pentru anul 2011 la Institutul Român de C

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția anunță organizarea unui concurs de proiecte pentru anul 2011 în domeniul artelor vizuale. Proiectele sunt destinate celor două spații expoziționale proprii, Noua Galerie și Mica Galerie. Concursul face parte din strategia în domeniul artelor vizuale a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, având ca temă în anul 2011 „Fostering Artistic Practices” („Încurajarea practicilor artistice”). Principalul obiectiv al strategiei este de a oferi artiștilor vizuali oportunitatea de a înțelege și de a interacționa cu profilul specific și cu patrimoniul institutului.

 
 

 


Regulament privind concursul de proiecte în domeniul artelor vizuale pentru anul 2011 la IRCCU Veneția

I. Preambul

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (numit în cele ce urmează IRCCU Veneția), în conformitate cu prevederile art.3 lit. j din Legea nr.356/2003, organizează concursul de proiecte pentru proiectele din anul 2011 în domeniul artelor vizuale.

II. Tema

Tema strategiei IRCCU Veneția în domeniul artelor vizuale pentru anul 2011 va fi „Fostering Artistic Practices“ („Încurajarea practicilor artistice”).


III. Concept

Scopul strategiei IRCCU Veneția în domeniul artelor vizuale, precum și al organizării prezentului concurs este de a oferi artiștilor vizuali oportunitatea de a înțelege/interacționa cu profilul specific și cu patrimoniul IRCCU Veneția (situarea sa în peisajul cultural al orașului, rolul său în cercetarea umanistică, istoria, documentele sale, colecția sa de artă etc.).
Definirea obiectivului a plecat de la constatarea că practicile artistice contemporane sunt tot mai mult focalizate asupra istoriei (recente sau nu, private sau colective), rescrierea acesteia dintr-o perspectivă insolită, asupra arhivei ca substanță/material a/al creației, asupra documentului cândva rătăcit sau doar inert, aflat în suspans.
Candidații vor trebui să acorde proiectului propus semnificația unei expoziții și nu aceea de simplă documentare/publicare.
Astfel, intenția IRCCU Veneția este de a oferi autorilor câștigători nu atât o direcție tematică, ci un cadru metodologic de lucru, favorizând practica artistică.
Concursul este adresat autorilor din variatele domenii ale artelor vizuale, care pot propune acțiuni/gesturi/răspunsuri creative care să fructifice limbaje și strategii proprii științelor umane (sociologia, antropologia, istoria etc.).

IV. Juriul

Se va constitui un juriu care va stabili o temă anuală a concursului de proiecte în domeniul artelor vizuale la IRCCU Veneția. Juriul se va întruni la Veneția după depunerea candidaturilor pentru evaluarea și selecția proiectelor câștigătoare. Acesta este constituit dintr-un număr impar de membri, desemnați prin ordin al Președintelui Institutului Cultural Român la propunerea IRCCU Veneția.
Membrii juriului vor fi specialiști din domeniul artelor vizuale, care nu au calitatea de angajați ai Institutului Cultural Român, cu excepția reprezentantului IRCCU Veneția, care va acorda punctaj doar pentru fezabilitatea proiectelor.


V. Criterii de selecție

Criteriile de selecție ale juriului vor fi următoarele:
1. încadrarea în tema și conceptul indicate de juriu:
2. fundamentarea proiectului;
3. fezabilitatea proiectului (posibilitatea de realizare practică și încadrarea în bugetul estimat; raportul între costurile estimate și rezultatele așteptate; relevanța/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului);
4. adaptarea proiectului la spațiul (spațiile) pus(e) la dispoziție.

VI. Proiecte expoziționale

În cursul anului 2011, strategia IRCCU Veneția în domeniul artelor vizuale se va concretiza într-un număr de maxim patru proiecte, în funcție de disponibilitatea spațiilor expoziționale.
Spațiile expoziționale puse la dispoziția artiștilor vor fi:
Mica Galerie (Anexa 1) a IRCCU Veneția (5 aprilie – 15 mai 2011, 17 mai – 3 decembrie 2011, 5 decembrie – 31 ianuarie 2012)
și
Noua Galerie (Anexa 2) a IRCCU Veneția (5 aprilie – 15 mai 2011, 5 decembrie – 31 ianuarie 2012)

VII. Forme de sprijin material pentru realizarea proiectelor

Sprijinul material se acordă persoanelor fizice în condițiile prevăzute de prezentul regulament și cu încadrarea în cuantumul sumelor alocate cu această destinație.

Acordarea sprijinului material se face în baza hotărârii juriului care se stabilește rezultatele selecției, forma și cuantumul sprijinului material.

Pentru realizarea proiectului (concept, implementare, documentare) Institutul Cultural Român va contribui cu o sumă de maximum 11 000 EUR pentru fiecare proiect în parte, în funcție de necesități, conform procedurilor financiar-contabile ale Institutului Cultural Român.

Solicitanții pot beneficia de sprijin material din partea Institutului Cultural Român pentru un singur proiect, care se va desfășura în anul financiar pentru care s-a organizat concursul.


VIII. Modalități de înscriere

Înscrierea la concurs se va realiza fără taxă, prin transmiterea documentației prevăzute în prezentul regulament pe cale poștală.

Concursul este public și se adresează creatorilor din domeniul artelor vizuale, cetățeni români sau străini.

Nu pot participa la concursul de proiecte, direct sau indirect, persoanele care au participat la organizarea sa, angajați ai Institutului Cultural Român sau ai institutelor culturale românești din străinătate, membrii juriului, membrii familiilor sau asociații profesionali ai acestora.

Un proiect poate fi destinat fie unui singur spațiu, fie ambelor spații în mod unitar.

Dosarul pentru participarea la concurs va conține:

• Formular de înscriere completat, datat și semnat (Anexa 3);
• Curriculum Vitae al autorului, în limba română și în limba engleză;
• Prezentarea conceptului artistic al proiectului, în limba română și în limba engleză;
• Portofoliu cu imagini ale proiectelor sau ale lucrărilor realizate anterior;
• Planșe care să cuprindă prezentarea proiectului la scara stabilită de autor și care vor cuprinde perspective, vederi, schițe, planuri, secțiuni caracteristice și alte detalii (opțional);
• Descrierea etapelor proiectului;
• Bugetul estimativ, detaliat pe categorii de cheltuieli (contribuția Institutului Cultural Român nu poate depăși suma de 11 000 EUR).

Dosarele proiectelor vor fi transmise prin poștă până cel târziu la data de 31 ianuarie 2011 (data poștei) la adresa:
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia
Palazzo Correr, Campo Santa Fosca, Cannaregio 2214 – 30121
Venezia – ITALIA
Pe plic va fi menționat „Fostering Artistic Practices“.

IX. Contestații

Participanții la concurs pot depune contestații numai cu privire la respectarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului în perioada menționată la capitolul X.
Contestațiile vor fi transmise la adresa istiorga@tin.it
Comisia pentru soluționarea contestațiilor va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, desemnați prin ordin al Președintelui Institutului Cultural Român. Din comisia pentru soluționarea contestațiilor nu pot face parte membrii juriului. Contestațiile se soluționează în termen de 5 zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.


X. Calendarul concursului

• Anunțarea publică a concursului: 30 noiembrie 2010
• Data limită de depunerea a dosarelor: 31 ianuarie 2011
• Evaluarea dosarelor: 15-16 februarie 2011
• Anunțarea rezultatelor: 20 februarie 2011
• Depunerea contestațiilor: 23-25 februarie 2011
• Afișarea rezultatului contestațiilor: 3 martie 2011

Rezultatele concursului vor fi făcute publice prin intermediul site-ului www.icr.ro și www.icr.ro/venetia/ .


XI. Persoana de contact

Întrebări cu privire la organizarea prezentului concurs se pot adresa la alexandru.damian@icr.ro
You voted 'up'.