fluid șoptit

Creation Category: cel mai bun loc
în care te poți
oglindi
este să pătrunzi
adânc
și tainic
în privire
de-acolo pleacă
spre deslușire
cuvinte
alamire
și brațe-n ne-rostire

și

cel mai adânc
loc de drăgostire
este picurul
strâns
din puls
privire
și din pumnii
adunați a iubire
să nu cadă-n neștire
cuvântul
fluid
spus seara
șoptit
atât de aproape
de mine...