Destrămarea lucrurilor înainte de Giotto

Creation Category: 

Întotdeauna m-a fascinat Goya,
pentru teribila sa incursiune în
străfundurile zbuciumate
ale sufletului omenesc
atent la clipa trecătoare, la mugurii ce se deschid
de la verde închis la tonurile în degradé
fără îndoială, să alegi cînd apune soarele
este fapta unui original sau a unui nebun
perseverent al absolutului în al treilea pătrar
uitîndu-și trupul și spiritul golit de gînduri
într-o singură zi
după criteriile noastre obișnuite,
cînd totul pare să capete forma unui zid
sau mai bine, pauza unei tăceri
și de ce nu, a unei morți anunțate

Iată timpul desfrunzirii, cînd trebuie
să trăiești infinitul din clipă...