CONCURSUL DE SOLUȚII PENTRU REALIZAREA MEMORIALULUI AERONAUTICII PE BULEVARDUL AVIATORILOR DIN BUCUREȘTI

PROMOTOR: FUNDAȚIA CULTURALĂ „BARTOC”, CU SPRIJINUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ORGANIZATOR: ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIAVă informăm că 10 martie 2009 este data limită pentru adresarea întrebărilor asupra documentației de concurs. Conform regulamentului, art. 3.3.1 „Concurenții  au dreptul de a pune întrebări privind conținutul documentației de concurs,numai în scris, fie prin fax sau e-mail, către Secretariatul concursului, fie în pagina de prezentare a concursului de pe site-ul Internet al OAR www.oar.org.ro,  secțiunea Concursuri.”Pentru cei dintre dumneavoastră care nu ați parcurs anunțul inițial al lansării concursului, reluăm informațiile respective. Fundația Culturală “Bartoc” lansează în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România un concurs public pentru realizarea, în 2010, a Memorialului Aeronauticii, propus a fi amplasat pe Bulevardului Aviatorilor, între Piața Aviatorilor și Piața Charles de Gaulle. Se dorește instalarea unor piese de artă monumentală, pe care să fie înscrise numele eroilor și personalităților comemorate, de-a lungul prospectului, de-o parte și de alta a lui, corelate cu ambientul construit și spațiul verde existent. Această inițiativă se înscrie într-un amplu proiect de comemorare a 75 ani de la inaugurarea – pe data de 20 iulie 1935 – a Monumentului Eroilor Aerului, amplasat în actuala Piață a Aviatorilor, ca o expresie a recunoștinței față de cei care au făcut ca zborul să devină posibil oamenilor, o adevărată școală a curajului, inventivității și progresului. Promotorul concursului beneficiază de sprijinul autorităților publice locale – Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 1 București. Scopul concursului îl constituie selectarea, cu stabilirea unei ierarhii, a celor mai bune soluții de realizare a unui Memorial al Aeronauticii pe Bulevardul Aviatorilor, tronsonul cuprins între Piața Aviatorilor și Piața Charles de Gaulle. Concomitent, proiectele vor propune o amenajare urbanistică generală a amplasamentului care să ridice statutul zonei, de care autoritatea locală competentă va ține cont în condițiile însușirii inițiativei. Amplasamentul propus pentru proiect este tronsonul aparținând Bulevardului Aviatorilor între Piața Aviatorilor și Piața Charles de Gaulle, excluzând piețele.Concursul este public într-o singură fază. Ulterior jurizării, promotorul va încheia cu câștigătorul competiției contractul de proiectare pentru realizarea documentației tehnice a Memorialului Aeronauticii. Premiile concursului sunt următoarele:Premiul I – 18000 leiPremiul II – 11000 leiPremiul III – 7500 lei Juriul este format din 5 membri titulari și 2 membri supleanți: Membri titulari:1. Alexandru Dan Bartoc, președintele Fundației „Bartoc”2. Arh. Hanna Derer3. Arh. Liviu Dobre, arhitect-șef adjunct, reprezentant al Primăriei Municipiului București4. Dan Hadârcă, reprezentant al Autorității Aeronautice Civile Române5. Arh. Vasile Mitrea, reprezentant desemnat de Ordinul Arhitecților din România6. Mihai Oroveanu, membru al Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public7. Arh. Romeo Simiraș, reprezentant desemnat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București Membri supleanți:1. Arh. Ștefan Bâlici2. Florin Necula, Director al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic al Municipiului București3. Arh. Diana Olteanu, reprezentant al Primăriei Municipiului București. Proiectele se pot înscrie în concurs, la Secretariatul acestuia, începând cu data de 17.02.2009 și se vor preda până la termenul de 7 mai 2009, ora 16.00. Jurizarea proiectelor va avea loc în perioada 15-16.05.2009 iar anunțarea rezultatelor finale și vernisajul expoziției la data de 20.05.2009.Participanții individuali sau, în cazul echipelor, cel puțin unul dintre membrii echipei, trebuie să fie arhitecți cu drept de semnătură, membri ai Ordinului Arhitecților din România sau ai unei organizații profesionale similare din țările Uniunii Europene sau Spațiului Economic European. Documentația pentru participarea la concurs, prezentată sub forma unui DVD, se poate ridica (gratuit) începând cu data de 17.02.2009 de la Secretariatul concursului, care funcționează în sediul Ordinului Arhitecților din România.Documentația se poate trimite prin poștă de către Secretariatul concursului, la solicitare și cu plata costurilor de expediere la destinație. Informarea asupra concursului, înscrierea și formularea întrebărilor sunt accesibile și pe site-ul Internet al OAR http://www.oar.org.ro/concursuri.php?st=0. Coordonatele Secretariatului OAR: București, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, sector 1, tel./fax: 021-3172634, 021-3172635; e-mail: office.oar@rdslink.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. Persoană de contact: dl. Dumitru Țepure.