Burse ale Serviciului German de Schimb Academic (DAAD) pentru studiu și cercetare în Germania

Bucuresti, 01 Octombrie 2009 - Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) lansează oferta de burse pentru studii universitare și postuniversitare în Germania pentru anul universitar 2010-2011. Depunerea dosarelor pentru anul universitar 2010-2011 se face acum!!!Serviciul de Schimb Academic German este o organizație de mediere în politica educațională, științifică și culturală externă care sprijină dezvoltarea cooperărilor între instituțiile academice. De asemenea susține internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior din Germania prin schimbul de studenți și cercetători precum și prin proiecte și programe internaționale. In acest scop întreține o vasta rețea de reprezentate, birouri de informare, lectori și asociații ale foștilor bursieri.

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) acordă burse pentru anul universitar 2010-2011 pentru stagii de studiu și cercetare in Germania. Aceste burse se pot combina și cu programe de studiu în limba engleză respectiv pot fi folosite pentru a cerceta în limba engleză la una dintre instituțiile de cercetare din Germania.

Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 31 octombrie 2009 pentru:
- Burse de studii postuniversitare pentru absolvenții tuturor disciplinelor
- Burse de studiu pentru studenții din domeniul artelor
- Burse de studiu ERP pentru absolvenții din domeniul științelor economice
- Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători.

15 noiembrie 2009 pentru:
- Burse de cercetare pentru profesori universitari din domeniul artelor
- Burse de cercetare pentru cadre didactice universitare și cercetători
- Burse pentru reinvitarea foștilor bursieri.

30 noiembrie 2009 pentru:
- Cursuri universitare de vară
- Burse în vederea intocmirii lucrării de diplomă pentru studenții facultăților de germanistică.

Descrierea completă a programelor o puteți accesa la adresa www.daad.ro.

Toate bursele pentru licentiați au ca premise generale rezultate bune și cunoștințe temeinice de limba germană sau engleză.

Informații suplimentare puteți obține de la Centrul de Informare al DAAD Str. Intr. Amzei nr. 1, București, prin e-mail la adresa info@daad.ro sau la telefon +40 21 310.15.40.


Informații suplimentare puteți obține de la Centrul de Informare al DAAD-ului având sediul in Str. Intr. Amzei nr. 1, București, la telefon +40 21 310.15.40.


Katja Lasch
021-310.15.40


sursa: www.daad.ro