ANUALA DE ARHITECTURĂ BUCUREȘTI, EDIȚIA a VII-a 2009

Filiala Teritorialã București a Ordinului Arhitecților din România anunțã organizarea ANUALEI DE ARHITECTURÃ BUCUREȘTI - ediția a VIIa 2009.
Evenimentul se va desfãșura în perioada 14-28 mai 2009 în spațiul expozițional Sala Dalles aflat pe Bulevardul Nicolae Bãlcescu nr. 18.În scopul de a reflecta cât mai corect activitatea profesionalã a membrilor filialei, ANUALA DE ARHITECTURÃ BUCUREȘTI cuprinde, ca eveniment central, o expoziție - concurs, conþinând lucrãri finalizate pânã în luna aprilie 2009.

Toți membrii Filialei București a Ordinului Arhitecților din România, inclusiv cei din Diaspora, sunt invitați sã participe la aceastã manifestare expoziționalã la una sau mai multe secțiuni, cu una sau mai multe lucrãri reprezentative. Participanții trebuie sã aibã cotizația achitatã la zi (inclusiv pe anul 2009 - se achitã pânã la 30 aprilie 2009).

La secțiunea “Proiecte de diplomã” pot participa numai absolvenții facultãților de arhitecturã bucureștene din promoția 2008 (sesiunea iulie 2008- februarie 2009).

SECȚIUNILE EXPOZIȚIEI - CONCURS
Expoziția-concurs este organizatã pe 7 secțiuni:
1. Arhitecturã
2. Amenajãri și design interior
3. Restaurare și reabilitare
4. Studii și proiecte (nerealizate), concursuri de arhitecturã
5. Fotografie de arhitecturã
6. Carte de arhitecturã
7. Proiecte de diplomã

JURIZAREA EXPOZITIEI - CONCURS
Jurizarea proiectelor participante la expoziția - concurs va fi fãcutã de trei jurii specializate, propuse de către Consiliul Director al Filialei. Juriul principal, compus din 5 membri, va avea ca președinte un arhitect strãin invitat, doi arhitecți români activând în strãinãtate și doi arhitecți români activând în țarã. Pentru ediția 2009, componența juriilor este urmãtoarea:

JURIUL PENTRU SECȚIUNILE 1,2,3,4 și 7
prof. arh. Juhani Katainen (Finlanda), Președinte ACE - Președinte juriu
arh. Alex Florin Colpacci (Olanda)
arh. Ștefan Mãnciulescu (Franța)
arh. Ștefan Paskucz (Baia Mare)
arh. Ioan Strãjan (Alba Iulia)

JURIUL PENTRU SECȚIUNEA 5 - Fotografie de Arhitecturã
Mihai Oroveanu - Președinte juriu
arh. Mihail Moldoveanu (Franța)
Șerban Bonciocat

JURIUL PENTRU SECȚIUNEA 6 - Carte de Arhitecturã
prof. dr. arh. Mihail Caffe - Președinte juriu
arh. Mihaela Criticos
arh. Radu Drãgan (Franța)

PREMII ACORDATE
1. Premiu secțiunea arhitecturã 1.000 Euro
2. Premiu amenajãri și design interior 750 Euro
3. Premiu restaurare și reabilitare 750 Euro
4. Premiu studii și proiecte (nerealizate), concursuri de arhitecturã 750 Euro
5. Premiu fotografie de arhitecturã 500 Euro
6. Premiu carte de arhitecturã 750 Euro
7. Premiu proiecte de diplomă 500 Euro
8. Premiul președintelui Filialei 1.000 Euro

De asemenea, pãstrând tradiția anilor precedenți, se va acorda Premiul de Excelențã, Opera Omnia, unui arhitect senior, pentru întreaga activitate
(1.000 Euro).

PARTICIPARE ȘI PREZENTARE LUCRÃRI
Înscrierea în Anualã se face numai pe bazã de Formular de Înscriere (anexa) însoțit obligatoriu de CD-ul continând materialele solicitate pentru realizarea CATALOGULUI ANUALEI 2009.
Acestea vor fi predate la sediul OAR Filiala București - secretariat, cu mențiunea “pentru Expoziția - concurs a Anualei de Arhitecturã Bucuresti 2009”.
Lucrãrile vor fi prezentate pe panouri din carton muss 70x100x5mm. Panourile prezentate la Anuala rãmân în custodia filialei.
Fiecare lucrare va fi prezentatã pe maxim 2 panouri, paginate vertical, cu o graficã la alegere.
Panourile vor respecta paginarea oficialã al Anualei de Arhitecturã. (paginarea constituie o cerințã obligatorie pentru înscrierea panourilor de expoziție; formatul oficial de paginare va putea fi descãrcat de pe site-ul Anualei de Arhitecturã București - www.anuala.ro).
Panourile vor fi numerotate pe spate, în ordinea în care se dorește expunerea pe simeze.
Depunerea panourilor pregãtite pentru expunere se va face la sediul OAR Filiala București, Str. Academiei nr. 18-20.
Eventualele intrebãri vor fi adresate Comisarului Anualei, d-lui Arh. Bruno Andreșoiu, pe adresa de email a OAR Filiala București oarbuc@rdsmail.ro
Juriul poate respinge înscrierea în concurs a lucrãrilor care nu întrunesc standardele tehnice și calitative ale Anualei. Conducerea filialei își rezervã dreptul de a face o selecție a proiectelor care vor fi expuse în funcție de rezultatele jurizãrii și de spațiul expozițional disponibil. Toate proiectele prezente în expoziție vor fi incluse în Albumul Anuala de Arhitecturã București 2009.

CALENDAR EXPOZIȚIE - CONCURS
20.04.2009 Termen limită adresare întrebãri
01.05.2009 Termen limitã pentru depunerea lucrãrilor pt secțiunea 6, Carte de Arhitecturã
06.05.2009 Termen limitã depunere lucrãri pt secțiunile 1,2,3,4,5,7 (formular inscriere + suport elecronic CD + panouri de expoziþie)
14.05.2009 Deschidere expozitie
21.05.2009 Festivitate decernare premii
28.05.2009 Inchidere expoziție

CATALOGUL “ANUALA DE ARHITECTURÃ BUCUREȘTI 2009”
Toate lucrãrile prezentate în expoziție vor apãrea în Catalogul “ANUALA DE ARHITECTURÃ BUCUREȘTI - 2009”. Pentru editarea în condiții bune a Catalogului, participanții vor depune o datã cu panourile și un CD conținând imaginile lucrãrii expuse. CD-ul trebuie neapãrat sã conținã:
1. Imagini ale proiectului - foto la 300 dpi, format TIFF sau JPEG.
2. Scurt text prezentare a lucrãrii, eventual cu date tehnice - 2500 caractere.
3. Planuri format EPS (vectoriale sau nu).
4. Scurt CV al autorului proiectului - maximum 2000 caractere.


14 aprile 2009
Comisar al Anualei de Arhitecturã
arh. Bruno Andreșoiu