Album de artă - Hortensia Masichievici Misu

Creation Category: 

 

 

 

Hortensia Masichievici Misu 

 

Editura Anima

Bucuresti, 2008

ISBN 10 973-7729-30-7

ISBN 13 978-973-7729-30-9

225 pagini

O personalitate puternică, uneori colorată de candori copilărești, apare la răscruce de lumi și înfruntă vremuri vitrege. Muncind cu o exemplară tenacitate, susținută exclusiv de propria sa pasiune, reușește să–și urmeze neabătut, decenii de-a rândul, drumul împlinirii artistice și spirituale.Apare la răscruce de lumi: în cea mai nordică provincie a României de atunci, în Bucovina cea multietnică, într-o familie de intelectuali români de seamă, cu pregnante înclinații artistice, înrudită și cu germani strămutați în Europa de Est încă din Evul Mediu, dar și cu ruteni deveniți preoți greco-catolici sau scriitori ucraineni. Își face educația la Cernăuți, oraș care adăpostise, până în 1918, „cea mai estică universitate germană” și în care se mai simțea încă influența benefică a culturii vieneze, mai ales a celei „stil 1900”. Din această „mică Vienă”, cum era numit Cernăuțiul, se refugiază, în 1940, din fața invaziei sovietice, în „Micul Paris”, în Bucureștiul interbelic aflat în anii săi de strălucire, în Bucureștiul cu cultura sa mustind de influențe franceze, dar cu străzile colcăind de balcanism. Lucrează fresce în biserici ortodoxe, sub îndrumarea unui mare maestru în pictura bizantină, dar își face debutul prezentând patru linogravuri la o expoziție a țărilor socialiste, la Moscova.

Înfruntă vremuri vitrege: educația artistică și-o desăvârșește în anii de privațiuni ai refugiului și războiului, iar cariera artistică și-o începe eludând cu obstinație și dibăcie apăsarea inexorabilă a ideologiei comuniste din anii 50. Atmosfera fiecărui deceniu al sfârșitului de veac XX își lasă amprenta pe opera sa, dar fără să reușească s-o devieze de la logica intrinsecă a propriei sale evoluții: preocupată inițial de spectacolul lumii și oamenilor, ajunge să –și traverseze cu trudă propriile profunzimi, spre a ieși apoi la lumina senină a împlinirii.

Încearcă diferite moduri de stilizare a realului, de la geometrice până la cele folclorice, se folosește cu abilitate de simboluri consacrate sau sui generis, construiește nemaivăzute broderii expresive, ajunge până la abstract.

Abordează cu îndrăzneală cele mai laborioase tehnici ale gravurii, prelucrează metalul cu acul sau cu acizii, cu o aplicație de alchimist, creând structuri spectaculoase pentru fiecare detaliu. Iar la ani târzii, de îndată ce are posibilitatea, folosește tehnica ultramodernă a artei digitale într-un mod cu totul original.

Creează astfel o operă de o perfectă sinceritate și autenticitate –lipsită de orice fel de teribilisme – și totodată de o sorprinzătoare varietate. Știe să găsească monumentalul în cotidian, trece ușor de la registrul terefiantului la cel al ironicului, poate reda în egală măsură filozoficul sau anectodicul, forța implacabilă a istoriei sau farmecul gingaș al obiectelor și ființelor minuscule din imediata noastră apropiere. Și toate acestea cu o desăvârșită grație.

Iată un destin cultural unic în felul său. Redat în această carte printr-o serie de lucrări ce au fost expuse la retrospectiva Hortensiei Masichievici-Mișu din 2002 și prin texte scrise chiar de artistă, texte de o simplitate voită, contrapusă complexității imaginilor.

 

 

 

Suzana Holan

Editura Anima 

Pentru a vedea si celelalte carti publicate de Hortensia Masichievici Misu la Editura Anima, consultati http://www.depozituldecarti.ro/cautare-carti.php?pg=1&t=&au=&co=&e=Anima&field=e&k=Anima&categorie=0