Acroatică

Creation Category: 

 

 
  
Cel mai greu de îndurat e simțămîntul că te urăște cineva
cum zice și Laerte în grava seriozitate a întoarcerii
la rătăcirile ce nu au altă zare decît mormîntul
între două puncte esențiale,
cu care ne scriem în palme anii imitînd nervurile lemnului
la ceasuri cînd încep să se șteargă formele lucrurilor,
neîndoielnic în afara memoriei
ca și norii care se despart de vînt în Legenda secolelor
stăm legați de simțuri și de concepte,
în rezonanțe sacre ale aceluiași verde întunecat
deși desenăm în cărbune uneori, stele
aducătoare de noroc și bocceluțe cu ierburi de leac
pentru suflete de fluturi slobozi înaintea unui salt
înduioșător pe o camașă cu fum de tămîie arsă
apoi mă cuprinde iarăși dorul,
cît-o grădină întinsă sub un strat de zăpadă
și evantaie lungi de stînjenei iși iau rămas bun
în culori amestecate diferit sub copitele cailor,
încît nimic nu mai rămîne ascuns dindărătul corsajului negru
din micul Bar de la Folies Bergère
în definitiv, ce altceva înseamnă
amurgul sau pleiadele și chiar un singur cuvînt
din tristețea unui poem ce repetă fără greșeală,
marinele impresioniștilor
mai ales în dimineți de iarnă
cu uși glisante
înspre tine, înspre ieri...