Academia de Toamnă pentru Cultură, Societate și Limbă Română, ediția a 9-a, 25 august-7 septembrie 2008

Bucuresti, 24 August 2008 - Asociația „DRIFI” (Inițiativa de Cercetări Interdisciplinare Româno-Germane) din București organizează în perioada 25 august – 7 septembrie 2008 cea de-a noua ediție a Academiei de Toamnă pentru Cultură, Societate și Limbă Română.

 
 

 

 

Academia de Toamna pentru Cultură, Societate și Limbă Română („Die Bukarester Herbstakademie für Kultur, Gesellschaft und Sprache in Rumänien“) este o școală de toamnă organizată de Asociația „DRIFI” și găzduită de Institutul de Cercetări Politice din cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea din București. Această școală este menită să servească schimburilor interculturale dintre tineri oameni de știință, studenți, precum și alte persoane interesate de cultura românească din spațiul cultural german.


Programul Academiei, cu aproximativ 60 de ore dedicate studiului imaginii României contemporane, cuprinde cursuri și seminare în limbile germană și română (cu traducere) din domenii precum științele politice, istorie, economie, minorități naționale, arhitectură, jurnalism, limbă și literatură română, conferențiarii invitați fiind profesori universitari, cercetători sau specialiști în diferitele domenii de interes prezentate de-a lungul celor două săptămâni ale evenimentului. În anul 2008, în cadrul ediției a noua a Academiei de Toamnă vor vorbi dl. prof. dr. Daniel Barbu (Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București), dna. lector dr. Romanița Constantinescu (Facultatea de Litere, Universitatea din București), dna. conf. dr. arh. Hanna Derer (Institutul de Arhitectura 'Ion Mincu', București), dl. dr. Klaus Fabritius (Forumul Democrat al Germanilor din România), dl. drd. Bogdan Popa (cercetător, Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Române).


În plus, organizatorii Academiei oferă grupului internațional de participanți posibilitatea de a se familiariza cu limba română, în cadrul unor seminarii lingvistice destinate începătorilor. Fiecare seminar teoretic va fi completat de unul practic, în cadrul căruia participanții își pot exersa cunoștințele dobândite.


Programul-cadru, care are loc în fiecare după amiază, oferă participanților posibilitatea de a cunoaște mai îndeaproape realitățile imediate românești, prin intermediul unor excursii de studiu, vizite la obiective de interes, jocuri pe echipe, toate modelate în funcție de interesele participanților.


Echipa organizatorică este alcătuită din membri DRIFI – inițiatoarea programului, lector dr. Romanița Constantinescu (Facultatea de Litere, Universitatea din București), drd. Irene Cristescu (Facultatea de Istorie, Universitatea din București), drd. Bogdan Popa (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), din studenți și absolvenți ai Facultății de Limbi și Literaturi Străine, precum și din consultanți străini, recrutați din rândurile absolvenților edițiilor trecute ale Academiei de Toamnă.